OÜ Geomedia ja OÜ Cumulus Consulting võitsid hanke Harku valla  arengukava koostamise protsessi juhtimiseks ja selle tulemusena valla  tulevikku vaatava kava koostamiseks. Töö käigus on üheks keskseks  teemaks valla haridusmudel, mille tarvis tehakse täiendavaid analüüse.  Harku vald on kiiresti arenev omavalitsusüksus Tallinna linnastus, mille  keskuseks on Tabasalu alevik. Seisuga 1.04.2018 oli vallas  registreeritud 14501 elanikku ja valla pindala on 159,7 km².

http://www.harku.ee/documents/2846103/18332822/08.+Harku+Valla+Teataja+%2825.04.2018%29.pdf/3efee6d1-56e4-4f26-8ad3-7a827fd9c901