Uudised

Haldusreformi analüüsiv artiklite kogumik

Rahandusministeeriumis toimus 11. juulil 2018 seminar “9 kuud haldusreformist. Mis sellest sündis?”. Esinesid valdkonna eksperdid ning teemat arutasid haldusreformi ette valmistanud ja juhtinud ministrid. OÜ Geomedia poolt esines ettekandega konsultant Rivo Noorkõiv, ...

Rahvastik näitab valla elujõudu

Harku valla Teatajas ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Harku vald elanike  kasvutrendi peeglis“, mis käsitleb valla rahvastikku ja selle seoseid  erinevate valdkondadega. Inimkeskne elukorraldus eeldab rahvastiku  arengu tundmist ja sellega arvestamist ...

Eesti rahvastik koondub Tallinnasse

Maalehe artiklis “Regionaalpoliitika ei toimi: pealinn on kümne aastaga neelanud Tartu jagu rahvast” tuuakse välja, et viimase kümne aasta jooksul kolis Tallinnasse juurde 92 000 inimest ehk pea terve Tartu linna jagu elanikke. ...

Haldusreformiga edasi

Haldusreform oli suur samm edasi, ent paraku on endiselt üleval mitmed olulised probleemid – näiteks universaalsete teenuste ebaühtlane pakkumine. Loe täpsemalt https://arvamus.postimees.ee/4506796/kolm-ettepanekut-millele-moelda-parast-haldusreformi-suurt-pauku?_ga=2.23630714.1911399355.1527804355-1170159024.1507228890

Tööstusparkide areng fookuses

Geomedia viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi tööstusparkide uuringut, mille fookuses on selguse saamine, et millised on olnud nende arenduspoliitikad riigis tervikuna. Tulenevalt tööstusparkide arengueeldustest, võimalikust turunõudlusest ja lahendamist vajavatest probleemidest selgitatakse vajadus tööstusparkide edasise arendamise ...

Valga valla arengukava koostamine

Geomedia koos Valga Vallavalitsuse ja huvitatud partneritega koostab omavalitsuse arengukava. Läbi on viidud mitmeid kohtumisi, arutelusid ja avalikkuselt ideedekorje Valga valla lahendamist vajavate kitsaskohtade ja tulevikuvaadete kohta. Koostamisel on valla ...

Tõrva valla arengukava koostamine

Tõrva Vallavalitsuse ja partneritega koostöös viib Geomedia läbi Tõrva valla arengukava koostamist. Töö raames on viidud läbi seminare ja kohtumisi, mille käigus otsiti vastuseid Tõrva valla tuleviku kujundamiseks. Olulisteks teemadeks ...

Otepää valla arengukava

Geomedia ja Otepää vallavalitsuse koostöös on koostamisel valla arengukava. Vald on ennekõike tuntud oma rahvusvahelise spordiklastri ja maineka loodusSPA poolest, mis vajavad edasiarendamist. Siinne loodus, turvalisus ja pürgimus olla atraktiivne ...

Visioonikonverents: Elva vald – sihid ja sammud 2025

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise avalikkuse kaasamise ühe keskse sündmusena toimub 4. mail 2018 Elva Kultuurikeskuses valla arengupäev. Temaatilistes töötubades saavad konverentsil osalejad võimaluse anda oma sisendeid valla tuleviku kujundamisse. Ettekannetega esinevad Veiko ...

Paide linna arengukava koostamine

Geomedia konsulteerib Paide linna arengukava koostamist.Koostöös Paide Linnavalitsusega on viidud läbi mitmeid arutelusid. Moodustatud on 9 mõttekoda – sotsiaalvald, ettevõtlus/majandus/turism, kultuur, kuvand ja identiteet, haridus ja noorsootöö, juhtimine, linnaruum ja looduskeskkond, inimvara ja terviseedendus ...