Uudised

Telesaade „Suud puhtaks“

ETV saade «Suud puhtaks» algas «Tuljaku» viisil, mismoodi terved vallad on kokku aetud ja kihelkonnad kokku kutsutud. Haldusreformi üle on Eestis vaieldud vähemasti 20 aastat. Päriselt läks reform käima alles eelmise valitsuse ajal, ...

Statistikaameti teabepäev

Statistikaameti teabepäev „Õiged andmed saavad alguse kohalikest omavalitsustest“ toimus 11. mail 2017 Tallinnas Nordic Hotel Forumis. Esimese sessiooni ettekanded keskendusid registripõhise rahva ja eluruumide loendusele (REGREL). Selle üheks teemaks on aadressiandmete kvaliteet: tegeliku ja ...

Haridusvaldkonna analüüs tulevases Mustvee vallas

Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare vald ja Mustvee linn sõlmisid 21. detsembril 2016 ühinemislepingu. Avinurme ja Lohusuu vald kuuluvad Ida-Virumaa koosseisu ning Kasepää ja Saare vald ning Mustvee linn Jõgevamaa koosseisu. Pärast ühinemist soovivad ...

Kogukondi kaasav juhtimine

Ajalehes „Viimsi Teataja“ (21.aprill 2017) ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Kogukondi kaasav juhtimine“. Autor tõdeb, et kohalike omavalitsuste juhtimispraktikas on üha olulisemaks muutunud mitmekihilise valitsemise korraldamine, mis lisaks valla juhtorganite koostööle keskvalitsusega hõlmab kodanikuühiskonna aktiivse ...

Moodustuva Lääne-Nigula valla hariduskorraldus

Ühinev Lääne-Nigula vald on ca 7300 elanikuga omavalitsusüksus, mille pindala on 1425 km2. Rahvastiku tihedus moodustuvas vallas on 5,1 inimest/km2, Eesti keskmine 29, valdades 11 inimest/km2. Uues omavalitsusüksuses on palju võrdväärseid keskusi, mis ...

Paide ühinemispiirkonna haridusvaldkonna analüüs

Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald ühinevad peale 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamist üheks omavalitsusüksuseks – Paide linn. Kolmes omavalitsuses elab Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2017 kokku 11 130 inimest, nendest 75,0% ...

Pärnumaa omavalitsused arutavad koostöömudelit

30.-31. märtsil 2017 toimus Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kevadseminar. Selle keskne päevateema oli Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostöö tulevik seoses maavalitsuste kaotamisega ning kohalikele omavalitsustele uute ülesannete andmisega. Võimalikke muutusi tutvustas Väino Tõemets Rahandusministeeriumist. Geomedia töötajate ...

Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine Viimsi vallas

Ajalehe „Viimsi Teataja“ 24. märtsi numbris ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Viimsi vald 20 000 elaniku piiril“, mis käsitleb omavalitsuse elanikkonnas toimunud arenguid viimastel aastatel. Rahvastik ja selle elujõud mõjutab omavalitsuse võimekust tagada elanikele ...

Hoolekanne muutustes

23. märtsil 2017 toimus Tallinnas esinduslik konverents „25 aastat Tallinna hoolekannet- kuidas edasi?“ Plenaaril esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes arutles teemal „ Sotsiaaltöö tulevik – kui sügavale kodaniku hõlma?“. Eesti on ...

Linnade ja valdade päevad 2017

Kolmeteistkümnendat korda toimuvad „Valdade ja linnade päevad“ said teoks 15.-16. märtsil 2017. Mess konverentsi raames toimus kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi ja diskussioone. Kuigi kohtumiste sihtrühmaks on ennekõike kohalike omavalitsuste ...