5 4 3 1 2

Ettevõtlusnädal Elvas

Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames toimus 8. oktoobril 2015 Elvas ettevõtlusfoorum “Elva 2020″. Selle avas Elva linnapea Eva Kams. Sõnavõtt keskendus sellele, et missugune on hea ettevõtluskeskkond ja mida teeb Elva Linnavalitsus selle arendamiseks. ...

Saksa Geograafia Kongress Berliinis

RegPol² projekti raames võttis Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof osa Saksa Geograafia Kongressist, mis toimus 01.-06. oktoobrini 2015 Berliinis. Sedakorda arvult 59. Kokkusaamine toimus pealkirja all “Stadt Land Schaf(f)t – Land Schaf(f)t ...

Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald koostavad ühinemislepingut

Ühinemist arutav töörühm kogunes 24.09.2015 Põltsamaa vallamajas. Koosolekul oli aruteluks ühinemislepingu koostamine ja läbirääkimiste konkreetne korraldus. Arutati läbi lepingu üldsätted, sõnastati ühinemise eesmärgid ning jõuti ühistele seisukohtadele ühinemise tulemusel moodustuva uue omavalitsusüksuse piiride, õigusliku ...

Viimsi valla juhtimise ja töökorralduse analüüs

Geomedia esitles 23. septembril 2015 Viimsi valla teenistujate ühisseminaril juhtimis ja töökorralduse analüüsi. Töö läbiviimisel kasutati avaliku sektori töö eripärasid arvestavaid hindamismudeleid – CAF Common Assessment Frameworkil (EIPA, 2013) – ja Euroopa ...

Omavalitsusjuhtide koolitus

Implement Consulting Group OÜ, Cumulus Consulting OÜ ja Geomedia OÜ võitsid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatud riigihanke ja alustavad kohalike omavalitsuste juhtide koolitamist. Koolituse sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste volikogu esimehed, ...

Ühinemisarutelu Tõrvas

2015. aasta märtsis tegi Helme vald naaberomavalitsusele ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks, millele Tõrva linn, Hummuli vald ja Põdrala vald andsid positiivse vastuse. Pärast seda on läbirääkimised sujunud heas tempos: toimunud on mitmeid ...

Riigigümnaasiumite asukohavalik Harjumaal

Geomedia viib Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel läbi analüüsi „Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023″. Töö tulemusena pakutakse välja võimalikud riigigümnaasiumi asukohad. Analüüsi käigus hinnatakse kahe stsenaariumi plusse ja miinuseid. ...

Külalisuurija Geomedias

ITN RegPol² raames on Geomedias külas septembrist kuni novembrini 2015 Aura Moldovan. Ta on õppinud sotsioloogiat BabeS-Bolyai Ülikoolis Rumeenias ja Darmstadti Tehnikaülikoolis Saksamaal. Alates 2014 on ta nooremteadur ja doktorant ...

RegPol2 projekti areng

Marie Curie ITN RegPol² projekti raames osaleb Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof, mitmetes sündmustes, et edendada oma uurimistööd ning arutleda esimesi teadustulemusi laiema kuulajaskonnaga. Keskendudes sotsiaal-ruumiliste diskursustele, teeb ta ...

KOV ühinemisarutelu Järvamaal jätkub

7. septembril 2015 toimus Paide linnavalitsuse saalis Järvamaa kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste teine kohtumine. Arutelu avas Paide linnavolikogu esimees, kes tutvustas kahe kohtumiste vahepeale jäänud arenguid. Kõnelusi vedas Geomedia konsultant, kes ...