5 4 3 1 2

RegPol² rahvusvaheline koostöö

Märtsis-aprillis 2016 viibib RegPol² koostööprojekti raames Geomedias praktikal Martin Graffenberger. Martin omandab doktorikraadi majandusgeograafia erialal ja tavapäraselt töötab ta Leibniz Institute for Regional Geography (IfL), mis asub Leipzigis Saksamaal. Külalisuurija ...

Kohtumine Riigikogu esimehega

25. veebruaril 2016 toimus MTÜ Polis ja tema partnerite kohtumine Riigikogu esimees Eiki Nestoriga. Koos kohaliku omavalitsuse valdkonna teadlaste ja kohaliku omavalitsuse liitude esindajatega arutati aktuaalseid riigi arengu teemasid, sh ...

Kohalike omavalitsuste ühinemiskõnelused

Geomedia töötajad osalevad kohalike omavalitsuste ühinemiskõneluste läbirääkimiste koostöös, sh nii konsultatsioonitöö kui uuringute läbiviimises. Konkreetsed ühinemispiirkonnad asuvad Järvamaal, Läänemaal ja Valgamaal. Ühinemiskõneluste raames on lisaks läbirääkimiste ettevalmistamisele ja läbiviimisele koostatud ...

Saue linna juhtimisaudit

Geomedia viib läbi Saue linnavalitsuse juhtimise ja töökorralduse analüüsi. Selle läbiviimisel kasutatakse avaliku sektori töö eripärasid arvestavaid erinevate hindamismudelite metoodikate kombinatsiooni (CAF Common Assessment Framework, EFQM Excellence Model). Töö instrumentideks on formaliseeritud intervjuud, dokumentide ...

Kohalike omavalitsuste tulevik

Fookuses on kavandatav kohaliku omavalitsuse reform. Viimastel nädalatel on reformi seaduseelnõu arutelul ilmnenud mitmeid erinevaid lähenemisi. Üks erimeelsusi tekitanud teema on seotud osavalla mõistega. Kesksel kohal on selles teenuste osutamine ...

Euroacademia Rahvusvaheline Konverents Riias

RegPol² projekti raames võttis Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof osa Euroacademia rahvusvahelist konverentsist, mis toimus 29.-30. jaanuarini 2016 Riias. Sedakorda arvult 5. kokkusaamine toimus pealkirja all “Re-inventing Eastern Europe” ning ...

Eesti kaardilood

29. jaanuaril 2016 toimus Tartu Ülikooli Omicumis 7. kartograafiakonverents „Eesti kaardilood“. Konverentsi korraldasid Tartu Ülikooli geograafia osakond, Eesti Geoinformaatika Selts ja Regio. Konverentsil esines ettekandega „Ideest teostuseni ja TAF Regiost kaardikirjastuseni“ Geomedia konsultant ...

Seminar regionaalsest polariseerumisest

21. jaanuaril 2016 võttis Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof osa seminarist, mis keskendus regionaalarengu polariseerumise teemadele. Töötoa korraldajaks oli Ungari Teaduste Akadeemia majandus- ja regionaalteaduse keskus (CERS HU) ning sellel osalesid ...

Arengukava koolitus Kadrina vallas

21. jaanuaril 2016 toimus Geomedia ja Kadrina vallavalitsuse koostöös arengukava koostamise/ajakohastamise koolitus erinevatele huvirühmadele. Eesmärgiks on ühtlustada arusaamist ja teadmist arengukava koostamisest ning elluviimisest, saavutada sihtrühmade tugi ja hea partnerlus ...

KOV ühinemisseminar Pärnus

Pärnus toimus 14. jaanuaril 2016 Lääne-Harju valla moodustamise ühinemisläbirääkimiste visiooniseminar. Selle paneelis esines Goemedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutleti Kernu, Nissi ja Saue valdade ning Saue linna ühinemise olulistel teemadel: uue ...