5 4 3 1 2

Teine RegPol2 seminar Leipzig, Saksamaal

26.-30. oktoobrini 2015 toimus Leipzigis RegPol konsortsiumi järjekordne doktorikool, kus arutati teemasid, mis seonduvad projekti täitmise korraldusega ja ääremaastumise alaste teemade teadusliku uurimisega, sh projektis osalejate doktoritöödega eri riikides. Kokkusaamisel viidi läbi mitmeid ettekandekoosolekuid, ...

Kohaliku omavalitsuse arengukava koolitus

22. oktoobril 2015 toimus Geomedia koolitus Sotsiaalkindlustusameti töötajatele, kes tegelevad lastekaitse alase töö nõustamisega kohalikes omavalitsustes. 2016. aastal jõustuva lastekaitseseaduse muudatustega seadustatakse, et lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine ...

Ühinemiskogemuste konverents

Märjamaal toimus 20. oktoobril Rahandusministeeriumi poolt korraldatud konverents, mille teema keskendus ühinemise senistele kogemustele ja sellega seotud õppetundide arutelule ning nendest õppimisele kavandatava omavalitsusreformi läbiviimisel. Ettekannetega esinesid omavalitsusüksuste ametnikud ja ...

Sangastes arutati ühinemisvõimalusi

8. oktoobril 2015 toimus kodanikualgatusena Sangaste, Puka, Palupera ja Õru vallavolikogude esindajate ühine arutelu omavalitsuste ühinemise teemal. Arutati piirkonnas maavalla moodustamise ideed ja haldusreformiga kaasnevaid võimalikke muutusi kohalikul tasandil. Koosolekut modereeris Geomedia konsultant Rivo ...

Ettevõtlusnädal Elvas

Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames toimus 8. oktoobril 2015 Elvas ettevõtlusfoorum “Elva 2020″. Selle avas Elva linnapea Eva Kams. Sõnavõtt keskendus sellele, et missugune on hea ettevõtluskeskkond ja mida teeb Elva Linnavalitsus selle arendamiseks. ...

Saksa Geograafia Kongress Berliinis

RegPol² projekti raames võttis Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof osa Saksa Geograafia Kongressist, mis toimus 01.-06. oktoobrini 2015 Berliinis. Sedakorda arvult 59. Kokkusaamine toimus pealkirja all “Stadt Land Schaf(f)t – Land Schaf(f)t ...

Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald koostavad ühinemislepingut

Ühinemist arutav töörühm kogunes 24.09.2015 Põltsamaa vallamajas. Koosolekul oli aruteluks ühinemislepingu koostamine ja läbirääkimiste konkreetne korraldus. Arutati läbi lepingu üldsätted, sõnastati ühinemise eesmärgid ning jõuti ühistele seisukohtadele ühinemise tulemusel moodustuva uue omavalitsusüksuse piiride, õigusliku ...

Viimsi valla juhtimise ja töökorralduse analüüs

Geomedia esitles 23. septembril 2015 Viimsi valla teenistujate ühisseminaril juhtimis ja töökorralduse analüüsi. Töö läbiviimisel kasutati avaliku sektori töö eripärasid arvestavaid hindamismudeleid – CAF Common Assessment Frameworkil (EIPA, 2013) – ja Euroopa ...

Omavalitsusjuhtide koolitus

Implement Consulting Group OÜ, Cumulus Consulting OÜ ja Geomedia OÜ võitsid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatud riigihanke ja alustavad kohalike omavalitsuste juhtide koolitamist. Koolituse sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste volikogu esimehed, ...

Ühinemisarutelu Tõrvas

2015. aasta märtsis tegi Helme vald naaberomavalitsusele ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks, millele Tõrva linn, Hummuli vald ja Põdrala vald andsid positiivse vastuse. Pärast seda on läbirääkimised sujunud heas tempos: toimunud on mitmeid ...