5 4 3 1 2

Geomedia hakkab koostama Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö teemalist tööd

Geomedia võitis SA Tartu Teaduspargi hanke „Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava koostamine“. Eesmärk on tugiorganisatsioonide ühine koostöövisioon, efektiivsem infovahetus ja tegevuste parem koordineeritus ning vajalike ühistegevuste elluviimise kavandamine. Vaata ...

Rae valla arengukava on valminud

Rae valla ja Geomedia koostöös koostati Rae valla arengukava. Töö käigus viidi läbi Rae valla olukorra analüüs, loodi valla soovitud tulevikupilt, püstitati selle tarvis arendustegevuse eesmärgid ja lahendamist vajavad ülesanded. ...

Toimus Põhja-Tallinna tuleviku teemaline konverents

01. märtsil 2011 toimus Põhja-Tallinna Valitsuse ja Geomedia koostöös Meriton Grand Conference & Spa Hotellis konverents „Põhja-Tallinn: Targalt tulevikku“. Käsitleti Põhja-Tallinna arenguperspektiive, loomemajandust, kogukonna rolli linnakeskkonna loomises. Konverentsi rikastasid Geomedia ...

Valmis infokogumik

Geomedia projektijuhi Kalle Jagula koordineerimisel on valminud Harjumaa Omavalitsuste Liidu algatatud töö “Pealinnaregiooni koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine” tutvustav infokogumik. Huvilised saavad kodulehel www.hol.ee/pealinnaregioon/ tutvuda asjakohaste uuringute, seminaride, videosalvestiste ja tööde ...

Valmis kolme Võrumaa kohaliku omavalitsuse ühinemise analüüside koondraport

Valminud on kolme Võrumaa kohaliku omavalitsuse – Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla – ühinemise analüüside koondraport. Ligi aasta kestnud projekti tegevuste käigus koostati nimetatud omavalitsuste võrdlev uuring, milles ...

Toimusid seitsmendad “Valdade ja linnade päevad”

16.-17. veebruaril 2011 toimusid seitsmendad „Valdade ja linnade päevad“. Kohalike omavalitsuste suurürituse seminaril „Maaelu- kas igav ja haldusvõimetu?” tegi ettekande teemal „Hajalinnastunud maaelu: jõuline pealetung ja tark taandumine“ Geomedia konsultant ...

Toimus “Tegusate teabepäev”

Keila vallas toimus 15.02.2011 „Tegusate teabepäev“. Arutati Eesti arenguid ja toimus Keila valla arengukava mõttekoda. Ettekandega esines peaminister Andrus Ansip. Geomedia ülesandeks oli päeva modereerimine ja Keila valla arengukavasse sisendi ...

“Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ kiideti heaks

10.02.2011 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ ja selle rakendusplaani. Tegemist on kodanikuühiskonda soodustava keskkonna loomisega, et tugevdada riigi ja kodanikuühenduste koostööd ning aidata kaasa kodanikuhariduse, kaasamise, annetamise ja ...

Turismiteemaline poliitikute väitlus

04. veebruaril 2011 toimus Pärnus poliitikute väitlus “Eesti kui turismiriik: kuidas nihutada kasvupiire?”. Käsitleti Eesti kui reisisihi eripära, turismi sihtkoha eksporti, maksupoliitikat, riiklikke toetusmeetmeid turismiettevõtjatele ning era- ja avaliku sektori ...

Geomedia hakkab Põhja-Tallinna linnaosa arengukava koostama

Koostöös Põhja-Tallinna Valitsusega koostab Geomedia linnaosa arengukava. 28. jaanuaril 2011 toimunud avalikul seminaril analüüsiti linnaosa arenguid ja väljakutseid. Kaardistati Põhja-Tallinna tugevused ja nõrkused. Samuti oli arutelul linnaosa arengumudel.