5 4 3 1 2

Ajakohastati Aegviidu valla arengukava

Aegviidu vallavalitsuse ja Geomedia koostöös ajakohastati kehtiv Aegviidu valla arengukava. Töö käigus uuendati valla olukorra analüüs, kujundati valla tulevikupilt aastaks 2021 ja seati eesmärgid arendustegevuse läbiviimiseks 2011-2015. Samuti analüüsiti vallaeelarve ...

Hakatakse koostama Elva puhkepiirkonna strateegiat

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse ja Geomedia eestvedamisel toimub Elva puhkepiirkonna strateegia koostamine. Töösse on kaasatud avaliku, era- ja mittetulundussektori esindajad. Seminaridel võeti vaatluse alla piirkonna turismi- ja puhkepotentsiaal ja selle kasutamine ning ...

Keila valla arengukava ajakohastamine

Geomedia osaleb Keila valla arengukava ajakohastamise protsessis. Avalike arutelude käigus kogutakse ideid valla arendustegevuse tõhustamiseks. Samuti antakse hinnang valla arengutasemele ja püstitatakse eesmärgid arendustegevuse läbiviimiseks lähiaastatel. Koostatakse tegevuskava koos hinnangulise ...

Toimus Põlva maakonna arengukonverents

27. aprill 2011 toimus Põlva maakonna arengukonverents. Ettekandega „Põlvamaa arengukava 2011-2017. Kas selle elluviimiseks on vaja parendada halduskorraldust?“ esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Vaata ettekandeid: http://www.polvamaa.ee/index.php?page=3146&

Harjumaa Omavalitsuste Liidu infopäev ja volikogu

20. aprillil 2011 toimus Harjumaa Omavalitsuste Liidu infopäev ja volikogu Keilas. Selle üheks teemaks oli kohaliku omavalitsuse edasine areng, OECD Eesti valitsemise analüüs ja pealinnaregiooni tulevik. Geomedia konsultandi Rivo Noorkõiv’u ...

Geomedia osaleb koolitusprogrammis

Geomedia osaleb staazikatele riigiametnikele suunatud teadmiste värskendamise koolitusprogrammis, mille eestvedajaks on SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. Koolituse sihtgrupi moodustavad üle viie aasta avaliku teenistuse staaziga riigi täitevvõimu asutuste ametnikud. Koolituse põhieesmärk ...

Valmis Vormsi valla arengukava

Geomedia andis üle Vormsi valla arengukava, mille koostamine toimus koostöös saarerahvaga. Töö käigus viidi läbi neli avalikku seminari. Arutati Vormsi olevikku ja tulevikku, püstitati eesmärgid ja ülesanded arendustegevuse läbiviimiseks aastatel ...

Planeerimishariduse teemaline konverents Pärnus

25.-26.märtsil 2011 toimus Pärnus konverents “Planeerimishariduse võtmed“. Arutleti Eesti planeerimisõppekavade ja planeerimishariduse teemadel ning kuulati välisprofessorite ülevaateid ruumilise planeerimise teooriast ja planeerimishariduse trendidest Euroopas.

MTÜ-de infopäev Haanjas

21.märtsil 2011 toimus Haanja Puhkekeskuses MTÜ-de infopäev „Mittetulundusühingud ja vabatahtlikkus Euroopas ning Leader Võrumaal“. Geomedia poolt esines ettekandega „Piirkonna strateegilise arendamise sisu, meetmed ja nende mõjude hindamine“ konsultant Rivo Noorkõiv.

Geomedia hakkab koostama Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö teemalist tööd

Geomedia võitis SA Tartu Teaduspargi hanke „Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava koostamine“. Eesmärk on tugiorganisatsioonide ühine koostöövisioon, efektiivsem infovahetus ja tegevuste parem koordineeritus ning vajalike ühistegevuste elluviimise kavandamine. Vaata ...