5 4 3 1 2

Valmis Vormsi valla arengukava

Geomedia andis üle Vormsi valla arengukava, mille koostamine toimus koostöös saarerahvaga. Töö käigus viidi läbi neli avalikku seminari. Arutati Vormsi olevikku ja tulevikku, püstitati eesmärgid ja ülesanded arendustegevuse läbiviimiseks aastatel ...

Planeerimishariduse teemaline konverents Pärnus

25.-26.märtsil 2011 toimus Pärnus konverents “Planeerimishariduse võtmed“. Arutleti Eesti planeerimisõppekavade ja planeerimishariduse teemadel ning kuulati välisprofessorite ülevaateid ruumilise planeerimise teooriast ja planeerimishariduse trendidest Euroopas.

MTÜ-de infopäev Haanjas

21.märtsil 2011 toimus Haanja Puhkekeskuses MTÜ-de infopäev „Mittetulundusühingud ja vabatahtlikkus Euroopas ning Leader Võrumaal“. Geomedia poolt esines ettekandega „Piirkonna strateegilise arendamise sisu, meetmed ja nende mõjude hindamine“ konsultant Rivo Noorkõiv.

Geomedia hakkab koostama Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö teemalist tööd

Geomedia võitis SA Tartu Teaduspargi hanke „Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava koostamine“. Eesmärk on tugiorganisatsioonide ühine koostöövisioon, efektiivsem infovahetus ja tegevuste parem koordineeritus ning vajalike ühistegevuste elluviimise kavandamine. Vaata ...

Rae valla arengukava on valminud

Rae valla ja Geomedia koostöös koostati Rae valla arengukava. Töö käigus viidi läbi Rae valla olukorra analüüs, loodi valla soovitud tulevikupilt, püstitati selle tarvis arendustegevuse eesmärgid ja lahendamist vajavad ülesanded. ...

Toimus Põhja-Tallinna tuleviku teemaline konverents

01. märtsil 2011 toimus Põhja-Tallinna Valitsuse ja Geomedia koostöös Meriton Grand Conference & Spa Hotellis konverents „Põhja-Tallinn: Targalt tulevikku“. Käsitleti Põhja-Tallinna arenguperspektiive, loomemajandust, kogukonna rolli linnakeskkonna loomises. Konverentsi rikastasid Geomedia ...

Valmis infokogumik

Geomedia projektijuhi Kalle Jagula koordineerimisel on valminud Harjumaa Omavalitsuste Liidu algatatud töö “Pealinnaregiooni koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine” tutvustav infokogumik. Huvilised saavad kodulehel www.hol.ee/pealinnaregioon/ tutvuda asjakohaste uuringute, seminaride, videosalvestiste ja tööde ...

Valmis kolme Võrumaa kohaliku omavalitsuse ühinemise analüüside koondraport

Valminud on kolme Võrumaa kohaliku omavalitsuse – Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla – ühinemise analüüside koondraport. Ligi aasta kestnud projekti tegevuste käigus koostati nimetatud omavalitsuste võrdlev uuring, milles ...

Toimusid seitsmendad “Valdade ja linnade päevad”

16.-17. veebruaril 2011 toimusid seitsmendad „Valdade ja linnade päevad“. Kohalike omavalitsuste suurürituse seminaril „Maaelu- kas igav ja haldusvõimetu?” tegi ettekande teemal „Hajalinnastunud maaelu: jõuline pealetung ja tark taandumine“ Geomedia konsultant ...

Toimus “Tegusate teabepäev”

Keila vallas toimus 15.02.2011 „Tegusate teabepäev“. Arutati Eesti arenguid ja toimus Keila valla arengukava mõttekoda. Ettekandega esines peaminister Andrus Ansip. Geomedia ülesandeks oli päeva modereerimine ja Keila valla arengukavasse sisendi ...