5 4 3 1 2

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia konsultatsioon

OÜ Geomedia konsulteerib Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia  koostamist. Töö raames toimus toimus 1. märtsi 2018 esimene seminar Elva Matkakeskuses, kus loodi ühine teaberuum tööde läbiviimiseks ning lepiti kokku tegevused ja ...

Lääne-Harju valla koolivõrk

OÜ Geomedia koostab Lääne-Harju haridusasutuste võrgu analüüsi, eesmärgiga selgitada selle lahendamist vajavad probleemid ja väljakutsed keskpikas perioodis. Uues ühendvallas on kesksel kohal parimate haridusvõimaluste tagamine, seda arvestades ka haridusasutuste mõistlikku majandamist. Tegemist on kompleksanalüüsiga, ...

Eesti väe kasvatamine

Äripäevas ilmus Georg Männiku ja Rivo Noorkõivu arvamus „Kolm ettepanekut Eesti väe kasvatamiseks“.  Eesti pole 25 iseseisva aasta jooksu suutnud jõuda rahvastikku taastootvaks ja iseseisvalt majanduslikult toimetulevaks riigiks ilma teiste riikide maksumaksja abita. Olukorrast ...

Maaelu kuvand

7. märtsil 2018 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis kuues loeng  loengutesarjast “Teadlase vaade kogukonna juhitud arengule”. Seekordse  loengu teema: “Maaelu kuvand – milline see on? Kas ja kuidas saame seda  muuta?” OÜ ...

Bianka Plüschke-Altofi doktoritöö kaitsmine

Geomedia doktorandi Bianka Plüschke-Altofi töö avalik kaitsmine toimub  28. detsembril 2017. a kell 13.15 Tartu Ülikooli majandusteadus­konnas,  J. Liivi 4-214. Doktoritöö käsitleb ääremaastumise teemat uues valguses, küsides „Kas perifeeria kuvand ...

Viimsi valla rahvastikuprognoos

Geomedia koostab Viimsi valla rahvastikuprognoosi. Töö eesmärgiks on analüüsida elanike arvu ja vanuselise koosseisu muutuseid ja prognoosida valla elanike arvu ja vanuselist koosseisu aastani 2035. Rahvastiku prognoosi koostamisel kasutatakse stsenaariumimeetodit, mille põhjal koostatakse sisendnäitajad ...

Tartu Planeerimiskonverents

Kolmas Tartu Planeerimiskonverents toimus 2.-3. novembril 2017. Peateemaks oli planeerimine ja eetika, kus peakõnelejaks oli Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop. Ettekandesessioonides arutati veel planeerimise metoodika, arhitektuurse planeerimise, transpordi- ja linnaplaneerimise teemasid. ...

Haldusreform AK Nädal

Eesti Televisooni saates “AK. Nädal” uuriti, et kuidas seniste väikeste  omavalitsuste hääl uutes suurtes kohalikes omavalitsustes kõlama hakkab.  Oma mõtteid juhtimise detsentraliseerimise võimalustest kohalikus  omavalitsuses avaldas ka Geomedia konsultant Rivo ...

II Omavalitsuspäev

26. septembril 2017 toimus Eesti II Omavalitsuspäev, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning Eesti kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusliitude taastamisele ja arengule aastatel 1989–2017 . Sündmuse raames ilmus põhjalik ...

Ülevaateartikkel haldusreformist

Statistikaameti kvartalikirjas 3/2017 ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu ja Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse ühisartikkel „Haldusreform: ülevaade toimunust ja esimesed järeldused“. Taasiseseisvunud Eestis on kohaliku halduse valdkonnas tegemist süsteemse ümberkorraldusega pärast 25 aastast arutelu. Kohalike ...