5 4 3 1 2

Visioon uuest omavalitsusüksusest Valgamaal

21. oktoobril 2016 toimus visioonikonverents Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaalis. Korraldajad seadsid eesmärgiks omavalitsuste ühinemise ühtsustunde väljanäitamise, reformiga seotud hirmude mahavõtmise ning tulevikuvaate üle arutlemise Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja ...

Kodanikuühiskonnale suurem osakaal haldusreformis

Tänane Eesti kohaliku omavalitsuse korralduse mudel põhineb ühetasandilisel omavalitsusüksusel. Selle keskmes on kohaliku omavalitsuse üksuse autonoomia ja riigist eristumine. Niisugune mudel on tänaseks oma võimalused ammendanud. Praktikas on üha olulisemaks muutunud mitmekihilise valitsemise korraldamisele ...

RegPol2 doktorantide töötuba Tartu Planeerimiskonverentsil

3.-4. novembril 2016 toimub traditsiooniks saanud Tartu Planeerimiskonverents. Sel aastal on konverentsi teemaks „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“ ja esitletakse enam kui 60 ettekannet. Peaettekannetega esinevad Prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas. ...

Liikumiskeskkonna areng Tallinnas

Rivo Noorkõiv ja Dago Antov avaldasid Eesti Statistika Kvartalikirjas 3/16 artikli „Liikumiskeskkonna areng Tallinnas: väljakutse ühistranspordile“. Kuna linnaelanike osatähtsus rahvastikus kasvab, siis kaasneb sellega suurenev tähelepanu liikumiskeskkonnas toimuvale linnade arengus, s.h ühistranspordi rolli tähtsustumine ...

Kolmas RegPol2 kool Velka Lomnicas, Slovakkias

19.-23. septembril 2016 toimus Slovakkias Velka Lomnicas kolmas RegPol2 kool, mis oli korraldatud RegPol2 konsortsiumi ning Slovakkia Tehnikaülikooli (STU) poolt. Konverentsi pealkirjaks oli “Ebavõrdsest kaugemale: strateegiad tasakaalustatud ruumiliseks arenguks” ning ...

Kohtumine delegatsiooniga Armeeniast

Geomedia võõrustas 12. septembril 2016 delegatsiooni Armeeniast. Sellesse kuulusid esindajad Eurasia Partnerluse Fondist, Kogukondade Finatseerimise Juhtide Assotsiatsioonist, Informatsiooni Süsteemide Arengu ja Koolituse Keskusest ning mitmed ajakirjanikud. Kohtumise keskseks teemaks oli arutelu Eesti haldusreformi kogemustest ...

Suvekonverents kohalike omavalitsuste arengust

25. augustil 2016 toimus Aruküla Rahvamajas konverents „Kohalik omavalitsus kui Eesti riigi taastamise vundament – kas ka muudatuste mootor!“. MTÜ Polis ja partnerite traditsiooniline suvekonverents oli pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ...

Külaaktiivi suveülikool Jänedal

10. -11. septembril 2016 toimus Eesti külaliikumise Kodukant korraldusel suveülikool. Seekordne kokkusaamine sai teoks Maamajanduse Infokeskuses Jänedal. Kokkusaamise keskseks teemaks oli, et kuidas kogukonnas muutustega toime tulla? Arutati võimalusi külavanemate ...

Lapse heaolu tagamine

Lastekaitseseadus (jõustunud 01.01.2016) täpsustab kohaliku omavalitsuse ülesandeid, milles nähakse ette lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimist kohaliku omavalitsuse arengukavas. Geomedia viib läbi koolitust, mille keskmes on lapse heaolu tagavate kohalike omavalitsuste arengukavade eelnõude ...

Tõrva vald- uus omavalitsusüksus

Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna volikogud allkirjastasid 21.juunil 2016 vabatahtliku ühinemise lepingu. Ühinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt 600 ruutkilomeetrine omavalitsus nimega Tõrva ...