5 4 3 1 2

Riigigümnaasiumite asukohavalik Harjumaal

Geomedia viib Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel läbi analüüsi „Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023″. Töö tulemusena pakutakse välja võimalikud riigigümnaasiumi asukohad. Analüüsi käigus hinnatakse kahe stsenaariumi plusse ja miinuseid. ...

Külalisuurija Geomedias

ITN RegPol² raames on Geomedias külas septembrist kuni novembrini 2015 Aura Moldovan. Ta on õppinud sotsioloogiat BabeS-Bolyai Ülikoolis Rumeenias ja Darmstadti Tehnikaülikoolis Saksamaal. Alates 2014 on ta nooremteadur ja doktorant ...

RegPol2 projekti areng

Marie Curie ITN RegPol² projekti raames osaleb Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof, mitmetes sündmustes, et edendada oma uurimistööd ning arutleda esimesi teadustulemusi laiema kuulajaskonnaga. Keskendudes sotsiaal-ruumiliste diskursustele, teeb ta ...

KOV ühinemisarutelu Järvamaal jätkub

7. septembril 2015 toimus Paide linnavalitsuse saalis Järvamaa kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste teine kohtumine. Arutelu avas Paide linnavolikogu esimees, kes tutvustas kahe kohtumiste vahepeale jäänud arenguid. Kõnelusi vedas Geomedia konsultant, kes ...

ESRS Kongress Aberdeenis

RegPol² projekti raames Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof võttis osa 26st European Society for Rural Sociology kongressist, mis toimus 18.-21. august 2015 Aberdeenis, Sotimaal. Kokkusaamine toimus pealkirja all “Võimaluse kohad? Maa kogukonnad ...

Maariigikogu Säreveres

RegPol² projekti raames Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof võttis osa 11ndast Maariigikogust, mis toimus 7.-9. august 2015 Säreveres, Järvamaal. Ürituse korraldas Eesti Külaliikumine Kodukant peakirja all “Kuulakem, külad kõnelevad”. Maapäev hõlmas ideeretkeid, ...

Arvamusfestival 2015

Rahvastiku vähenemine, vananemine, väljaränne ja koondumine linnadesse on kahtlemata Eesti jaoks kriitilise tähtsusega protsessid. Ent kas see tähendab ilmtingimata riigi hääbumist? Kas vähem inimesi on üleüldse probleem? Kas on midagi võimalik teha, et ...

Omavalitsuste ühinemisarutelu Valgamaal

Valgamaal on ühinemisläbirääkimisi alustanud neli kohalikku omavalitsust: Helme vald, Hummuli vald, Põdrala vald, Tõrva linn. Sellise otsusega liiguvad neli omavalitsust ühist mulgi identiteeti kandva omavalitsusüksuse moodustamise suunas. Helme kihelkonna ajalooline vundament annab selleks head ...

Omavalitsuste teenistujate tööalased kompetentsid

Kohalike omavalitsuste teenistujate koolituse korraldamiseks puudub Eestis keskne institutsioon ja koolitusi mõjutab enim turupõhine mudel. Trendid näitavad, et täiendkoolituse vedavateks jõududeks on ennekõike muutuvad nõudmised erialasele tööle, tehnoloogia areng ja võrgustikupõhise meeskondliku toimimise kasv. ...

Jõgeva valla arendusseminar

Jõgeva valla arengukava koostamise raames toimus 16. juunil 2015 Jõgeva vallavalitsuses kolmas arengualane seminar. Kui varasematel seminaridel keskenduti omavalitsusüksuse olukorrale hinnangu andmisele, muutmisvajaduste ja nende elluviimiseks tegevussuundade määratlemisele ning tegevuste prioritiseerimisele, siis seekordsel seminaril ...