5 4 3 1 2

Statistikasõbralik teaduspartner

Statistikaamet tunnustas 24. märtsil 2016 oma parimaid koostööpartnereid. Aasta parimate tiitleid annab Statistikaamet välja teist aastat järjest. 2015. aasta statistikasõbralikuks teaduspartneriks valiti Rivo Noorkõiv konsultatsiooni- ja koolituskeskusest Geomedia. Teaduspartneri tiitli väljaandmisel keskenduti avaldatud teadustöödele ...

Külavanemate mudel

Geomedia analüüsib külavanemate mudeli kasutamist kogukondades. Analüüsi läbiviimise eesmärgiks on ennekõike üle-eestilise statistilise pildi saamine külavanemate arvu dünaamikast, nende ruumilisest paiknemisest maakondade ja külade lõikes. Võrreldakse aastaid 2004, 2012 ja 2016. Samuti selgitatakse külavanemate ...

Omavalitsuste ühinemiskõnelused Valgamaal

Ajalehes „Valgamaalane“ ilmus 19. märtsil 2016 intervjuu Geomedia konsultant Rivo Noorkõivuga „Valdade ühinemine on kui rätsepaülikonna õmblemine“. Selle keskmes olid mõned üldistused kohaliku omavalitsuse reformi käigust. Ennekõike keskenduti Helme valla, Hummuli valla, Põdrala ...

Linnade ja valdade päevad 2016

Kohalike omavalitsuste iga-aastane koolitusüritus – Linnade ja Valdade Päevad – on traditsioon, mis kestnud juba üksteist korda. Seekordsel kokkusaamisel 16.-17 märtsil on mess-konverentsi põhiteemaks kohalik omavalitsus muutuvas maailmas. Kokkusaamise raames toimub kahel päeval arvukalt ...

Haldusreformi variandid Pärnumaal

Geomedia koostab haldusreformi teoreetiliste mudelite võrdlusi Pärnumaale, mille käigus analüüsitakse erinevaid alternatiive kohalike omavalitsuste töö korraldamiseks käimasoleva omavalitsusreformi valguses. Alternatiivide valiku kriteeriumid lähtuvad kohalike omavalitsuste ülesannetest ja nende täitmise võimekuse eeldustest, ametkonna vajadustest, demokraatia ...

RegPol² rahvusvaheline koostöö

Märtsis-aprillis 2016 viibib RegPol² koostööprojekti raames Geomedias praktikal Martin Graffenberger. Martin omandab doktorikraadi majandusgeograafia erialal ja tavapäraselt töötab ta Leibniz Institute for Regional Geography (IfL), mis asub Leipzigis Saksamaal. Külalisuurija ...

Kohtumine Riigikogu esimehega

25. veebruaril 2016 toimus MTÜ Polis ja tema partnerite kohtumine Riigikogu esimees Eiki Nestoriga. Koos kohaliku omavalitsuse valdkonna teadlaste ja kohaliku omavalitsuse liitude esindajatega arutati aktuaalseid riigi arengu teemasid, sh ...

Kohalike omavalitsuste ühinemiskõnelused

Geomedia töötajad osalevad kohalike omavalitsuste ühinemiskõneluste läbirääkimiste koostöös, sh nii konsultatsioonitöö kui uuringute läbiviimises. Konkreetsed ühinemispiirkonnad asuvad Järvamaal, Läänemaal ja Valgamaal. Ühinemiskõneluste raames on lisaks läbirääkimiste ettevalmistamisele ja läbiviimisele koostatud ...

Saue linna juhtimisaudit

Geomedia viib läbi Saue linnavalitsuse juhtimise ja töökorralduse analüüsi. Selle läbiviimisel kasutatakse avaliku sektori töö eripärasid arvestavaid erinevate hindamismudelite metoodikate kombinatsiooni (CAF Common Assessment Framework, EFQM Excellence Model). Töö instrumentideks on formaliseeritud intervjuud, dokumentide ...

Kohalike omavalitsuste tulevik

Fookuses on kavandatav kohaliku omavalitsuse reform. Viimastel nädalatel on reformi seaduseelnõu arutelul ilmnenud mitmeid erinevaid lähenemisi. Üks erimeelsusi tekitanud teema on seotud osavalla mõistega. Kesksel kohal on selles teenuste osutamine ...