28. aprillil 2010 toimus Pärnu Linnavalitsuse ametnikele strateegilise planeerimise alane koolitus, mille viisid läbi Rivo Noorkõiv Geomediast ja Kaur Lass, kes on üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ projektijuht. Koolitusel käsitleti Pärnu linna arengukava ja üldplaneeringu võtmeküsimusi ning võimalusi nende üheaegseks tulemuslikuks koostamiseks.