Jõgevamaa Arengukonverents 2010 „Jõgevamaa areng pärast eurole üleminekut“ toimus 16. septembril 2010. Keskseteks teemadeks olid euro võimalikud mõjud Eesti arengule, regioonide majandusstruktuuri muutused, haridus, maaelu, era-, avalik ja kolmas sektor piirkonna arendustegevuses. Geomedia esitles koostatud dokumendi „Jõgevamaa arengustrateegia 2020+“ põhiseisukohti ja viis läbi diskussiooni, mis keskendus  strateegia elluviimise koostöömudelile Jõgevamaal.  Vaata ka artiklit ajalehes Vooremaa.