Geomedia ja Pärnu linnavalitsus alustasid koostööd Pärnu linna arengu jõustamiseks. Töö käigus viiakse läbi linna arengutrendide analüüs, määratakse olulisemad muutujad sise- ja väliskeskkonnas, seatakse tulevikusihid ning linna arengu mõõdikud (baastase ja sihtväärtused). Samuti käsitletakse linna arengukava ja eelarvestrateegia vahelisi seoseid