18. juunil 2012 toimus Geomedia juhtimisel Leader katusorganisatsiooni MTÜ Leader Liit arendamise alane seminar. Töös osalesid Leader tegevusgruppide esindajad, kellega arutati organisatsiooni strateegia kujundamist, kommunikatsiooni ja konkreetseid samme osaliste tegevuse võimestamiseks.