Harku valla Teatajas ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Harku vald elanike  kasvutrendi peeglis“, mis käsitleb valla rahvastikku ja selle seoseid  erinevate valdkondadega. Inimkeskne elukorraldus eeldab rahvastiku  arengu tundmist ja sellega arvestamist valla arengupoliitika kujundamisel.

http://www.harku.ee/documents/2846103/18332822/13.+Harku+Valla+Teataja+%2811.07.2018%29.pdf/87654a2b-ebf6-4cf8-a066-14bcf4c2a73f