Geomedia osales projektipartnerina Turu Ülikooli poolt läbiviidavas uuringus, milles analüüsitakse Eesti-Soome transpordikoridori kavandatava Kunda-Loviisa regulaarse laevaliini käivitamisega kaasnevat sotsiaal-majanduslikku mõju (REFEC projekt).

Vt. https://www.refec.fi/