RITA töö „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“ viis viis Geomedia läbi analüüsi, selgitades kohalike omavalitsuste elukoha registreerimise kampaaniate mõju elanike sisserändele. Laiemalt mõjutada demograafilist olukorda linnas või vallas. Analüüsitakse neid olukorda, kus KOV-id korraldavad elanike registreerimiskampaaniaid, mis hõlmavad eelkõige ajavahemiku konkreetset omavalitsuse üksuste rahvastikuregistrit elanike registreerimise eest, kui neid luuakse neile inimesele võimaluse osaleda omavalitsuse poolt väljapandud auhindade loosimises. Saadud tulemus näitab, et statistiliselt oluline positiivne efektne kampaania läbiviimisest on tõepoolest olemas. Kuid selle tõlgendamisel tuleb teha ka mõned reservatsioonid. Esiteks, me ei tee, kui paljudel juhtudel on tegemist tõepoolest vale sisserändega ja kui paljudel on lubatud registreerida olemasolevaid elukoha muutusi (inimene elas omavalitsusüksuses juba varem, aga kampaania kallutas teda ka ametlikult elukohta registreerima). Teiseks on võimalik, et inimesed “mängivad” registreerimise ajastusega. Nendes valdades ja linnades, kus kampaaniaid korraldatakse regulaarselt, nende inimeste sättida enda registreerimise lihtsalt kampaaniaperioodi, lootes niiviisi saada täiendavat hüve. Selle tõttu võib teistel kuudel olla registreeritud elanike arv selle võrra väiksem ja kampaaniate mõju tegelikuga üle üle. Rändestatistikat analüüsides nendes tingimustes tuleb rohkem selgitada saada pole võimalik. Ainuke viis seda tegema peaks olema inimeste küsitlemine, et selgitada nende motiveeritud elukoha registreerimist. Omaette mõtlemisainet pakub küsimus, mida tuleb registreerida kampaaniate korraldamise kaudu, mis tähendab ka KOV-idele, sest elanike registreerimine saab toimida õigesti KOV-üksusest väljaregistreerimise poole. Kui kampaania näitab elanike registreerimist tõepoolest oma tões püsielukoha, siis on see kindlasti väga positiivne ettevõtmine. Elanikel tekib sel juhul õigus saada vajaduse teenuseid, toetusi ja soodustusi just sellest KOV-ist, kuhu tema üksikisiku tulumaksu laekumine läheb. Samuti saab inimene räägib kaasa oma elukohajärgse KOV-ivõimu teostamises, mis on demokraatliku ühiskonnakorralduse arendamise oluline tegur. Paraku ei pea elukoha registreerimise motivatsioon alati nii selline olema, sest kampaaniate auhinnad on väga olulised ja peibutavad. Kui võib KOV-de vahelise „teki pealt äratõmbamisena“, mis võib olla KOV eelarvesse suurema tasuulu saamine.