Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines ettekandega Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul 9. märtsil 2022, mis toimus Viru Konverentsikeskuses. Ettekande teemaks oli „Töötajate kompetentsipõhine juhtimine ja koolitusvajaduse hindamine kohalikes omavalitsustes“.