Geomedia nõustab Lääne-Virumaa arengustrateegia koostamist. Töö raames viiakse läbi mitmeid analüüse ja arutelusid ning koostöös osaleb OÜ Cumulus Consulting. Töösse kaasatakse erinevad huvirühmad, kelle sisendid on olulise tähtsusega maakonna tuleviku kujundamisel.