Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales riikliku kava väljatöötamises, mis keskendub kohalike omavalitsuste teenistujate arenduse ja koolituse koordineeritud läbiviimisele. Kava näeb ette personali kompetentsi ja oskusteabe süsteemse edendamise tegevused aastani 2025. Kava elluviimiseks moodustatakse valdkondlikest ekspertidest tegevusi koordineeriv juhtrühm.

Vt. https://www.fin.ee/uudised/valmis-riiklik-kava-omavalitsuste-teenistujate-arendamiseks