Uudised

Pärnumaa 100 000

Pärnus toimus 21. detsembril 2021 suur pööripäeva konverents “Pärnumaa 100 000. Kas pöörame või laseme minna?” Geomedia meeskond koossisus Erik Terk, Raivo Vare ja Rivo Noorkõiv tutvustasid sellel Rail Baltica ...

Artiklite kogumik riigihaldusest

Ukrainas riigireforme toetava U-LEAD eestvedamisel ilmus mahukas artiklite kogumik „Compendium of Articles: a dialogue about local self-government in Ukraine and abroad”. Selles on avaldatud ka Rivo Noorkõivu artikkel “How Estonia’s reforms empowered local government”, ...

Kohalike omavalitsuste inimvara koordineeritud arendustegevus

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales töös “Lähtealused valdkonnaüleselt ja valitsustasandite vaheliselt koordineeritud kohalike omavalitsuste inimvara arendamiseks, tegevuskava koostamiseks ja elluviimiseks” ja sellel põhineva koordinatsioonisüsteemi tegevuskava koostamises. Eesmärk on luua eeldused ...

Loeng Maaeluministeeriumis

23.11.2021 toimus Maaeluministeeriumi suures saalis Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu loeng “Rahvastik regionaalarengu peeglis”, mis toimus formaadis Teadlase vaade maaelu arengule. Vaata esitlusslaide: https://maainfo.ee/public/files/Rivo%20Noorkoiv%20TEADLASE%20VAADE%202021.pdf

Foorum Tallinna Ülikoolis

16. novembril toimus Tallinna Ülikoolis Eesti riikluse taastamise 30. juubelile, suveräänsusdeklaratsiooni aastapäevale ning Makoggukonna Seadus Baltia- merre kubbermangudele Ria-. Tallinna- ja Kuramale 155. aastapäevale pühendatud foorum. Arutelu esimene osa keskendus Eesti ...

Kompetentsipõhine personalijuhtimine ja võrgustikupõhine koolitussüsteem

Postimees avaldas loo „Pilk betooni asemel inimesele“, mille autorid on Rivo Noorkõiv ja Ave Viks. Esitatakse ettepanek luua kohalikes omavalitsustes kompetentsipõhine personalijuhtimine ning moodustada võrgustikupõhine kohalike omavalitsuste ametnike arendus- ja ...

Rõuge valla rahvastikuprognoos

Töös analüüsitakse rahvastikuprotsesse Rõuge vallas peale 2017. aasta haldusreformi. Koostatakse Rõuge valla elanike arvu prognoos aastaks 2040, milleks kasutatakse erinevaid stsenaariume. Samuti arutletakse võimaluste üle mõjutada elanike arvu vallas, selleks ...

Rahvastik arengu keskmesse

Pere Sihtkapitali tellimusel valmis uuring “Rahvastiku arengu piirkondlikud eripärad Eestis”, mille autoriks on Rivo Noorkõiv. Uuringus analüüsitakse rahvastiku olukorda kohalikes omavalitsustes peale 2017. aasta haldusreformi territoriaalseid ümberkorraldusi. Selleks kasutatakse nii ...

Omavalitsuspäev Rae vallas

1. oktoobril 2021 toimus Rae vallas Kindluse Koolis Harjumaa Omavalitsuspäev, mis pühendati Eesti Vabariigi taastamise 30. ja Rae valla 155. aastapäevale. Arutatavaid valdkondi oli kaks: avalike teenistujate kompetentside arendamine ja ...

Koolivõrgu korrastamine

Õpetajate Lehes 24.09.2021 ilmus artikkel “Eesti koolivõrku ootavad ees suured muudatused”. Arutelus koolivõrgu tuleviku üle osales ka OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle arvates koolivõrgu kujundamise põhijooned määrab rahvastiku areng, ...