Uudised

Geomedia ja Sisekaitseakadeemia korraldavad koostöös koolitusi

Geomedia ja Sisekaitseakadeemia ATAK koostöös toimuvad igas maakonnas koolitused „Kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsusüksuste koostöö“. Eesmärk on osalejatele anda süsteemne ülevaade kohalike omavalitsuse erinevatest koostöövõimalustest ja mudelitest avalike ...

Geomedia jätkab KOV haldusvõimekuse taseme hindamist

Siseministeerium ja Geomedia allkirjastasid lepingu, mille kohaselt jätkatakse Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse taseme hindamist. Selle tarvis viiakse läbi andmete aegridade pikendamine ja vajalikud arvutused. Töö käigus tehakse ettepanekuid KOV haldusvõimekuse ...

Eesti Külaliikumine Kodukant suvekool

Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas 13.-15. augustil 2010 külavanemate suvekooli. Toimusid meistrikojad, arutati külaelu edendamist ja külavanemad võistlesid oma oskuste näitamises. Kokkusaamise viimasel päeval toimus erakondade debatt, milles osalesid Jüri Ratas (Eesti ...

Eestit külastas delegatsioon Ukrainast

28.-30. juunil külastas Eestit riigi ja kohalike omavalitsuste ametnike delegatsioon Ukrainast. Seminaril ja õppekäigul osales ka Geomedia, kelle esindaja tutvustas avaliku sektori arengut ja lähiaastate väljakutseid.

KOV indeksi teemaline seminar

Siseministeeriumis toimus 29. juunil 2010 seminar, mille keskmes oli Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeksi metoodika. Arutelus keskenduti indeksi näitajatele, andmete olemasolule ja nende usaldusväärsusele, indeksi arvutamise põhimõtetele. Samuti arutati analüüsi tulemuste ...

Avalik arutelu Jõgeval

3. juunil 2010 oli Jõgeval avalik arutelu, mille keskmes Geomedia analüüs „Jõgeva linna ja Jõgeva valla omavalitsusüksuste ühinemise või muu haldusintegratsioonivormi rakendamise mõju uuring”.  Tegemist on ulatusliku käsitlusega kahe kohaliku omavalitsuse toimimisest. ...

Vormsi valla arengukava avalik arutelu

29.mail 2010 toimus Hullos Vormsi Vallavalitsuse ja Geomedia koostöös Vormsi valla arengu avalik arutelu. Keskenduti valla arengukava uuendamisele, kaasamisele, saare arendamise valikutele ja kriitilistele eduteguritele.

Tööpuuduse teemaline foorum Tallinnas

18. mail 2010 toimus Tallinnas foorum, mille keskmes oli tööpuudus Eestis. Arutati ka selle üle, et kuidas riik ja kohalik omavalitsus saavad aidata kaasa töötuse tagajärgede leevendamisele. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ...

Geomedia osaleb Kodanikuühiskonna arengukava koostamisel

Siseministeeriumi tellimusel koostab Tartu Ülikool koostöös Geomedia, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, e-Riigi Akadeemia, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse, Heateo Sihtasutuse, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS, Riigikantselei ning Kaubandus- Tööstuskojaga„Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014”. Geomedia ...

Valmis käsiraamat LEADER- meetme raames

Põllumajandusministeeriumi tellimusel valmis Geomedia poolt trükise käsikiri ”Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames”. Käsiraamat on kättesaadav http://www.agri.ee/kasulik-materjal/ .