Uudised

Riigikogu maaelukomisjon arutas haldusreformi

Riigikogu maaelukomisjoni istungil 22. oktoobril 2018 oli päevakorras  haldusreformi käik. Arutelu aluseks oli uuringu “Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus” vahearuande põhiseisukohad, mille panid kokku Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku ...

Haldusreformi arutelu

Telesaates „Rahvaadvokaat“ arutab Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv haldusreformi senise käigu ja lahendamist vajavate teemade üle. Uued omavalitsuspiirid on tõmmatud, kuid millised on muutused elukorralduses laiemalt aasta peale kohalike volikogude valimisi. Vt. https://www.tallinnatv.eu/index.php/saated-sarjad/arutelu/rahvaadvokaat

Eesti-Läti koostöö

31. oktoobril toimub Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses Eesti-Läti koostööseminar. Seminari avavad Valga ja Valka omavalitsusjuhid Margus Lepik ja Vents Armands Krauklis. Piirialade arengust, regionaalarengu strateegiatest ja koostöövajadusest räägivad Laila Gercane Vidzeme Planeerimisregioonist ning Rivo ...

Visiit Georgiasse

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Valgamaa delegatsiooni  koosseisus**Adžaaria autonoomse vabariigi Kobuleti rajooninõukogu  esimehe Davit Mtchedlishvili kutsel tutvumas Georgias ettevalmistatava  haldusreformiga. Visiit algas kohtumisega Gruusia regionaalarengu ja  infrastruktuuride ministeeriumis, kus regionaalprojektide ...

Riigiametnike külaskäik Kagu-Eestisse

Ajavahemikul 30.-31. august 2018 toimus Kagu-Eesti kolme maakonna kutsel riigiametnike ja partnerite külaskäik Põlva, Valga ja Võru maakondadesse. Selle raames keskenduti tutvumisele heaolu, majanduse ja regionaalarengu valdkondadega. Koostööreisil külastati objekte, mis iseloomustavad Kagu-Eesti ...

Haldusreformi analüüsiv artiklite kogumik

Rahandusministeeriumis toimus 11. juulil 2018 seminar “9 kuud haldusreformist. Mis sellest sündis?”. Esinesid valdkonna eksperdid ning teemat arutasid haldusreformi ette valmistanud ja juhtinud ministrid. OÜ Geomedia poolt esines ettekandega konsultant Rivo Noorkõiv, ...

Rahvastik näitab valla elujõudu

Harku valla Teatajas ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Harku vald elanike  kasvutrendi peeglis“, mis käsitleb valla rahvastikku ja selle seoseid  erinevate valdkondadega. Inimkeskne elukorraldus eeldab rahvastiku  arengu tundmist ja sellega arvestamist ...

Eesti rahvastik koondub Tallinnasse

Maalehe artiklis “Regionaalpoliitika ei toimi: pealinn on kümne aastaga neelanud Tartu jagu rahvast” tuuakse välja, et viimase kümne aasta jooksul kolis Tallinnasse juurde 92 000 inimest ehk pea terve Tartu linna jagu elanikke. ...

Haldusreformiga edasi

Haldusreform oli suur samm edasi, ent paraku on endiselt üleval mitmed olulised probleemid – näiteks universaalsete teenuste ebaühtlane pakkumine. Loe täpsemalt https://arvamus.postimees.ee/4506796/kolm-ettepanekut-millele-moelda-parast-haldusreformi-suurt-pauku?_ga=2.23630714.1911399355.1527804355-1170159024.1507228890

Tööstusparkide areng fookuses

Geomedia viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi tööstusparkide uuringut, mille fookuses on selguse saamine, et millised on olnud nende arenduspoliitikad riigis tervikuna. Tulenevalt tööstusparkide arengueeldustest, võimalikust turunõudlusest ja lahendamist vajavatest probleemidest selgitatakse vajadus tööstusparkide edasise arendamise ...