Uudised

Visioonikonverents: Elva vald – sihid ja sammud 2025

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise avalikkuse kaasamise ühe keskse sündmusena toimub 4. mail 2018 Elva Kultuurikeskuses valla arengupäev. Temaatilistes töötubades saavad konverentsil osalejad võimaluse anda oma sisendeid valla tuleviku kujundamisse. Ettekannetega esinevad Veiko ...

Paide linna arengukava koostamine

Geomedia konsulteerib Paide linna arengukava koostamist.Koostöös Paide Linnavalitsusega on viidud läbi mitmeid arutelusid. Moodustatud on 9 mõttekoda – sotsiaalvald, ettevõtlus/majandus/turism, kultuur, kuvand ja identiteet, haridus ja noorsootöö, juhtimine, linnaruum ja looduskeskkond, inimvara ja terviseedendus ...

Rapla valla profiil

Geomedia võitis hanke Rapla valla profiili koostamiseks. Tegemist on  valla arengukava analüütilise osaga. Rapla vald moodustus 2017. aastal peale kohaliku omavalitsuse volikogu korralisi valimisi Rapla valla, Juuru valla, Kaiu valla ja Raikküla ...

Arengukava avaseminar Kehtna vallas

Kehtna valla arengukava koostamise sissejuhatusena toimus 6. aprillil  2018 Kehtna vallamajas koostöös Geomediaga koolitus-seminar. Ennekõike keskenduti arengukava koostamise metoodikale ja praktilistele teemadele, eesmärgiga luua tänapäevane töödokument. Arutati, et mida on varasemast õppida ja ...

Harku valla arengukava ja hariduse tulevikukorraldus

OÜ Geomedia ja OÜ Cumulus Consulting võitsid hanke Harku valla  arengukava koostamise protsessi juhtimiseks ja selle tulemusena valla  tulevikku vaatava kava koostamiseks. Töö käigus on üheks keskseks  teemaks valla haridusmudel, ...

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia konsultatsioon

OÜ Geomedia konsulteerib Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia  koostamist. Töö raames toimus toimus 1. märtsi 2018 esimene seminar Elva Matkakeskuses, kus loodi ühine teaberuum tööde läbiviimiseks ning lepiti kokku tegevused ja ...

Lääne-Harju valla koolivõrk

OÜ Geomedia koostab Lääne-Harju haridusasutuste võrgu analüüsi, eesmärgiga selgitada selle lahendamist vajavad probleemid ja väljakutsed keskpikas perioodis. Uues ühendvallas on kesksel kohal parimate haridusvõimaluste tagamine, seda arvestades ka haridusasutuste mõistlikku majandamist. Tegemist on kompleksanalüüsiga, ...

Eesti väe kasvatamine

Äripäevas ilmus Georg Männiku ja Rivo Noorkõivu arvamus „Kolm ettepanekut Eesti väe kasvatamiseks“.  Eesti pole 25 iseseisva aasta jooksu suutnud jõuda rahvastikku taastootvaks ja iseseisvalt majanduslikult toimetulevaks riigiks ilma teiste riikide maksumaksja abita. Olukorrast ...

Maaelu kuvand

7. märtsil 2018 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis kuues loeng  loengutesarjast “Teadlase vaade kogukonna juhitud arengule”. Seekordse  loengu teema: “Maaelu kuvand – milline see on? Kas ja kuidas saame seda  muuta?” OÜ ...

Bianka Plüschke-Altofi doktoritöö kaitsmine

Geomedia doktorandi Bianka Plüschke-Altofi töö avalik kaitsmine toimub  28. detsembril 2017. a kell 13.15 Tartu Ülikooli majandusteadus­konnas,  J. Liivi 4-214. Doktoritöö käsitleb ääremaastumise teemat uues valguses, küsides „Kas perifeeria kuvand ...