Uudised

Viimsi valla rahvastikuprognoos

Geomedia koostab Viimsi valla rahvastikuprognoosi. Töö eesmärgiks on analüüsida elanike arvu ja vanuselise koosseisu muutuseid ja prognoosida valla elanike arvu ja vanuselist koosseisu aastani 2035. Rahvastiku prognoosi koostamisel kasutatakse stsenaariumimeetodit, mille põhjal koostatakse sisendnäitajad ...

Tartu Planeerimiskonverents

Kolmas Tartu Planeerimiskonverents toimus 2.-3. novembril 2017. Peateemaks oli planeerimine ja eetika, kus peakõnelejaks oli Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop. Ettekandesessioonides arutati veel planeerimise metoodika, arhitektuurse planeerimise, transpordi- ja linnaplaneerimise teemasid. ...

Haldusreform AK Nädal

Eesti Televisooni saates “AK. Nädal” uuriti, et kuidas seniste väikeste  omavalitsuste hääl uutes suurtes kohalikes omavalitsustes kõlama hakkab.  Oma mõtteid juhtimise detsentraliseerimise võimalustest kohalikus  omavalitsuses avaldas ka Geomedia konsultant Rivo ...

II Omavalitsuspäev

26. septembril 2017 toimus Eesti II Omavalitsuspäev, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning Eesti kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusliitude taastamisele ja arengule aastatel 1989–2017 . Sündmuse raames ilmus põhjalik ...

Ülevaateartikkel haldusreformist

Statistikaameti kvartalikirjas 3/2017 ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu ja Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse ühisartikkel „Haldusreform: ülevaade toimunust ja esimesed järeldused“. Taasiseseisvunud Eestis on kohaliku halduse valdkonnas tegemist süsteemse ümberkorraldusega pärast 25 aastast arutelu. Kohalike ...

Omavalitsuste avalike teenuste hindamine

Geomedia ja Tartu Ülikooli RAKE koostavad kohalike omavalitsuste avalike teenuste hindamise üldist kontseptuaalset raamistikku, mille tulemusena toimub loodud metoodika testimine ja andmete analüüs. Metoodika loob võimaluse hinnata Eesti kohalike omavalitsuste süsteemi võimekust osutada elanikele ...

Euroopa ruumilise arengu tulevik

27.-29. septembril 2017 toimus Leipzigis RegPol² projekti korraldusel, milles osaleb ka OÜ Geomedia, konverents „Ebaühtlase arenguga toimetulek Euroopas: sotsiaalmajanduslikud ja poliitilised reageeringud piirkondlikule polarisatsioonile“. Kokkusaamine keskendus poliitikakujundamisele, mis edendavad sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust ...

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2022

Viimsi vallavolikogu võttis oma istungil 19. septembril 2017 vastu Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022. Selle sammuga varasemad kaks dokumenti uuendati üheks. Tekib nähtav seos valla strateegiliste eesmärkide ja selleks saavutamiseks vajaminevate ...

Haldusreformi arutelu

Telesaates „Rahvaadvokaat“ (<http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/rahvaadvokaat/14762-2017-09-21-rahvaadvokaat> 2017.09.21) arutasid Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, endine riigiminister Raivo Vare ja saatejuht Andra Veidemann haldusreformi teemal. Vaata lähemalt: http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/rahvaadvokaat/14762-2017-09-21-rahvaadvokaat

Kõpu poolsaare külade päev

Kõpu poolsaare traditsiooniline külade päev, suvine pidu, toimus Ojakülas 29 juulil 2017. Mitmekesise kultuuriprogrammi raames, mis sisaldas laulu, pillilugusid, mängu, näitust ja õpitubasid, pidas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ettekande haldusreformist ja kogukondade rollist ...