Different local government index analyses

* 2011:

  • Local government capacity index 2010. Implementation of local government capacity index: Estonia

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV_voimekuse_indeks_Geomedia.pdf

  •  Demographic trends and  change of number of jobs and values based on  local governments index database data

http://www.siseministeerium.ee/public/Rahvastiku_ja_tookohtade_analuus.pdf

* 2009-2010:

  • Index of local government units capacity

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV_voimekuse_indeks_Geomedia.pdf

* 2008:

  • The administrative capacity of local government units and its influencing factors.
    Järvamaa pilot study

http://www.siseministeerium.ee/public/J_rvamaa_pilootuuring_FINFINFIN.pdf

  • Methodology of evaluating local government units administrative capacity

http://www.siseministeerium.ee/public/HALDUSSUUTLIKKUSE_HINDAMISE_METOODIKA_2008__2_.pdf