Pärnumaa omavalitsused arutavad koostöömudelit

30.-31. märtsil 2017 toimus Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kevadseminar. Selle keskne päevateema oli Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostöö tulevik seoses maavalitsuste kaotamisega ning kohalikele omavalitsustele uute ülesannete andmisega. Võimalikke muutusi tutvustas Väino Tõemets Rahandusministeeriumist. Geomedia töötajate ...

Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine Viimsi vallas

Ajalehe „Viimsi Teataja“ 24. märtsi numbris ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Viimsi vald 20 000 elaniku piiril“, mis käsitleb omavalitsuse elanikkonnas toimunud arenguid viimastel aastatel. Rahvastik ja selle elujõud mõjutab omavalitsuse võimekust tagada elanikele ...

Hoolekanne muutustes

23. märtsil 2017 toimus Tallinnas esinduslik konverents „25 aastat Tallinna hoolekannet- kuidas edasi?“ Plenaaril esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes arutles teemal „ Sotsiaaltöö tulevik – kui sügavale kodaniku hõlma?“. Eesti on ...

Linnade ja valdade päevad 2017

Kolmeteistkümnendat korda toimuvad „Valdade ja linnade päevad“ said teoks 15.-16. märtsil 2017. Mess konverentsi raames toimus kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi ja diskussioone. Kuigi kohtumiste sihtrühmaks on ennekõike kohalike omavalitsuste ...

Visioonikonverents Võrus

14. märtsil 2017 toimus Võru kultuurimajas Kannel Võru linna visoonikonverents “Annami tsõõrilõ vunki mano!”. Konverentsil toimusid plenaarettekanded ja töötoad. Geomedia konsultant modereeris töötuba: Kuidas puhuda Võru vanalinna muinsuskaitsealale elu sisse? Võru linna muinsuskaitseala koosneb ...

Ühinemist käsitlev koolitus

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan viivad 22. märtsil 2017 läbi koolituse “Ühinemise ettevalmistamine kohalikes omavalitsustes”. Koolituse eesmärk on aidata kaasa omavalitsuste ühinemiste edukale ettevalmistamisele enne kohalike omavalitsuste ...

Haldusreformist

Haldusreformi esimene etapp on tänaseks läbi. Ühinemisläbirääkimiste käigus tehti valikud uute kohalike omavalitsuste moodustamiseks. Saavutatud kokkulepped määravad ära Eesti tulevaste linnade ja valdade elanike arvu, territoraiaalse konfiguratsiooni ja pindala, kuid ...

Arengutest riigis ja partnerlusest omavalitsustega

20. veebruaril 2017 toimus Riigikogus MTÜ Polis ja partnerite kohtumine. Ettekande pidasid Riigikogu esimees Eiki Nestor, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk, Riigikogu liige Ivari Padar, riigihalduse minister Mihhail Korb, ...

Koolitus uue omavalitsusüksuse moodustamiseks

Haldusreformi I etapi käigus ühines 160 kohalikku omavalitsust (47 ühinemispiirkonda). 23 omavalitsust täidavad Haldusreformi seaduses kehtestatud miinimumkriteeriumi 5000 elanikku ja 26 omavalitsust ei täida elanike arvu miinimumkriteeriumi ning ei taotle ...

RegPol2 Töötuba Cluj-Napocas, Rumeenias

24.-26.jaanuaril 2017 toimus Rumeenias Cluj-Napocas RegPol2 töötuba, mis oli korraldatud RegPol2 konsortsiumi ning Babeș-Bolyai Ülikooli (UBB) poolt. Töötuba keskendus ääremaastumise uurimistööde tulemustele, mille läbiviimine toimus RegPol2 projekti raames. Töötuba pakkus ...