Haldusreform ja iseotsustamine külades

Sotsioloog Ivi Proos ja inimgeograaf Rivo Noorkõiv arutlevad haldusreformi blogis, kuidas haldusreform ja kohalike omavalitsuste ühinemine mõjutab (küla)kogukondi ning millised võimalused on kogukondadel ühinemistel kaasa rääkida. Mis mõjutavad inimeste suhtumist valdade ja linnade ...

Konverents „Ettenägelik riik“

Rahandusministeeriumi ja Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi koostöös toimus 9.–10. novembril 2016 Eesti Rahva Muuseumis Eesti riigi ametiasutuste keskastmejuhtidele suunatud riigivalitsemise teemaline konverents “Ettenägelik riik”. Kokkusaamise keskne teema oli muudatuste juhtimine seda riigi, ...

RegPol2 töötuba Tartu planeerimiskonverentsil

3. novembril 2016 RegPol2 projekti meeskond Eestis korraldas töötoa teemal „Keskuse-perifeeria diskursused ning praktikad Eestis ja mujal”, kus kuus teadlast Eestist, Saksamaalt, Hollandist ja Kanadast tutvustasid akadeemilisele kogukonnale ning praktikutele oma esialgseid uuringute tulemusi ...

Harjumaa külaliikujate haldusreformi foorum

Eesti Külaliikumine Kodukant viib maakondades läbi haldusreformi teemalisi seminare. On oluline, et kohalike omavalitsuste tuleviku arutelud ei jääks vaid vallavalitsuste ja volikogude tasemele, vaid nendes osaleksid külade ja kogukondade esindajad. Kodukant Harjumaa eestvedamisel ...

Visioon uuest omavalitsusüksusest Valgamaal

21. oktoobril 2016 toimus visioonikonverents Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaalis. Korraldajad seadsid eesmärgiks omavalitsuste ühinemise ühtsustunde väljanäitamise, reformiga seotud hirmude mahavõtmise ning tulevikuvaate üle arutlemise Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja ...

Kodanikuühiskonnale suurem osakaal haldusreformis

Tänane Eesti kohaliku omavalitsuse korralduse mudel põhineb ühetasandilisel omavalitsusüksusel. Selle keskmes on kohaliku omavalitsuse üksuse autonoomia ja riigist eristumine. Niisugune mudel on tänaseks oma võimalused ammendanud. Praktikas on üha olulisemaks muutunud mitmekihilise valitsemise korraldamisele ...

RegPol2 doktorantide töötuba Tartu Planeerimiskonverentsil

3.-4. novembril 2016 toimub traditsiooniks saanud Tartu Planeerimiskonverents. Sel aastal on konverentsi teemaks „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“ ja esitletakse enam kui 60 ettekannet. Peaettekannetega esinevad Prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas. ...

Liikumiskeskkonna areng Tallinnas

Rivo Noorkõiv ja Dago Antov avaldasid Eesti Statistika Kvartalikirjas 3/16 artikli „Liikumiskeskkonna areng Tallinnas: väljakutse ühistranspordile“. Kuna linnaelanike osatähtsus rahvastikus kasvab, siis kaasneb sellega suurenev tähelepanu liikumiskeskkonnas toimuvale linnade arengus, s.h ühistranspordi rolli tähtsustumine ...

Kolmas RegPol2 kool Velka Lomnicas, Slovakkias

19.-23. septembril 2016 toimus Slovakkias Velka Lomnicas kolmas RegPol2 kool, mis oli korraldatud RegPol2 konsortsiumi ning Slovakkia Tehnikaülikooli (STU) poolt. Konverentsi pealkirjaks oli “Ebavõrdsest kaugemale: strateegiad tasakaalustatud ruumiliseks arenguks” ning ...

Kohtumine delegatsiooniga Armeeniast

Geomedia võõrustas 12. septembril 2016 delegatsiooni Armeeniast. Sellesse kuulusid esindajad Eurasia Partnerluse Fondist, Kogukondade Finatseerimise Juhtide Assotsiatsioonist, Informatsiooni Süsteemide Arengu ja Koolituse Keskusest ning mitmed ajakirjanikud. Kohtumise keskseks teemaks oli arutelu Eesti haldusreformi kogemustest ...