Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Tartu Ülikooli eetikakeskus käsitles elanike rännet

7. mail 2012 korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus ümarlaua, mille keskseks teemaks oli Eesti elanike ränne ja sellega seonduvad mõjud ühiskonnas. Konverentsil peetud ettekanded keskendusid Eesti kogukondadele välismaal, Eestist lahkumise motiividele, rändelise käitumise põhjustele ja tagajärgedele. Geomedia poolt esines konverentsil Rivo Noorkõiv, kes analüüsis rände mõju Eesti regionaalarengule. Seminari partneriteks olid Haridusministeerium läbi riikliku väärtusarendusprogrammi ning Välisministeerium.
Geomedia logo

Rahvusvaheline kursus Eestis

Geomedia analüütik Veiko Sepp esines 17. aprillil 2012 Nordplus rahvusvahelisel kursusel "Localised Learning in Spatial and Development Planning in Peripheral Functional Urban Areas of the Baltic Sea Region" ülevaatega Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemist.
Geomedia logo

Koostamisel on koolieelsete munitsipaalasutuste programm

Tallinna Haridusameti tellimusel on koostamisel töö „Tallinna koolieelsete munitsipaalasutuste programm 2013-2020“. Selle sisuks on lasteaedade võrgu olukorra analüüs ja tulevikuvaate kujundamine. Töö täitmine toimub Geomedia ja Cumulus Consulting OÜ koostöös.
Geomedia logo

Konverents “Ütenkuun Mulgimaal”

20.-21. aprillil 2012 korraldasid Mulgi Kultuuri Instituut, Mulgimaa Arenduskoda ja Mulkide Selts VII Mulgi Konverentsi „Ütenkuun Mulgimaal“.Konverentsil tomusid ettekanded, sõnavõtud ja huvilistel oli võimalik osaleda giidi saatel bussiekskursioonidel Mulgimaal. Geomediast esines konverentsil Rivo Noorkõiv http://pluss.sakala.ajaleht.ee/814100/mulgid-saavad-kokku-suurkogul/
Geomedia logo

Rivo Noorkõivu artikkel Postimehes

Eesti avalik haldus vajab moderniseerimist. Sellel teemal arutleb Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv vt http://arvamus.postimees.ee/812954/rivo-noorkoiv-kaptenita-halduskorraldus/
Geomedia logo

Ülevaade Otepää Teatajas

Otepää Teatajas ilmus 30. märtsil 2012 ülevaade Geomedia poolt täidetud projektist „Ühtse Otepää koostööpiirkonna loomine“. Tegu on pikema kirjutisega töö käigus tehtust. Vt http://www.otepaa.ee/ot/336%20OT%20nr.6.pdf
Geomedia logo

Toimus Tartumaa arengustrateegia arutelu

Tartumaa arengustrateegia raames toimus 13. aprillil 2012 arutelu Tartu Teaduspargis. Tutvuti Tartu Teaduspargi arenguga ja arutati arendustegevuse võimestamise võimalusi Tartumaal. Tartu maavalitsuse ja Geomedia koostöös koostati materjalid kohaliku omavalitsuse üksustele Tartumaal, et selgitada nende seisukohad ettevõtluse, haridusasutuste võrgu ja avaliku halduse tuleviku osas.
Geomedia logo

Toimus koolitus Lääne-Virumaa ametnikele

12. aprillil 2012 toimus Lääne-Virumaa maakondlike ja kohalike omavalitsuste arendusjuhtide ning ametnike 1 päevane koolitus, mille keskmes oli arendustegevuse tulemuslikkuse parendamine. Käsitleti arengukavade ajakohastamist, kohalike omavalitsuste finantsstrateegia koostamist ja arenguliste dokumentide süsteemi loomist. Oluline on võimestada arendustegevuse institutsionaalset suutlikkust ja koordineeritust ning valmistuda Euroopa Liidu uueks programmeerimisperioodiks 2014-2020. Koolituse viis läbi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.
Geomedia logo

Riigikantselei hange

Geomedia koos Tallinna Tehnikaülikooli Avaliku halduse instituudiga võitis Riigikantselei hanke „Kohalike omavalitsuste koostöö rakendamine kohalike omavalitsuste ülesannete paremaks täitmiseks ja avalike teenuste kvaliteetsemaks ning efektiivsemaks osutamiseks“. Töö sisuks on analüüsida kohalike omavalitsuste koostöömudeleid ja nende erinevaid aspekte avalike teenuste osutamisel ning pakkuda lahendusi teenuste paremaks korraldamiseks sotsiaalhoolekande ja jäätmekorralduse valdkondades.
Geomedia logo

Eestimaa linnade ja valdade üldkogu

31. märtsil 2012 toimus Eestimaa linnade ja valdade üldkogu. Selle keskseks teemaks oli kohalike omavalitsuste initsiatiiv partnerluseks valitsusega, et leppida kokku küsimustes, mis puudutavad reforme ja omavalitsuste tulubaasi taastamist ning piirkondliku elu jätkusuutlikku arengut.Soovitakse maavalitsuste funktsioonide üleandmist maakondikele omavalitsuste liitudele ja lahendusi haldusreformi küsimustes.