Toimusid seitsmendad “Valdade ja linnade päevad”

16.-17. veebruaril 2011 toimusid seitsmendad „Valdade ja linnade päevad“. Kohalike omavalitsuste suurürituse seminaril „Maaelu- kas igav ja haldusvõimetu?” tegi ettekande teemal „Hajalinnastunud maaelu: jõuline pealetung ja tark taandumine“ Geomedia konsultant ...

Toimus “Tegusate teabepäev”

Keila vallas toimus 15.02.2011 „Tegusate teabepäev“. Arutati Eesti arenguid ja toimus Keila valla arengukava mõttekoda. Ettekandega esines peaminister Andrus Ansip. Geomedia ülesandeks oli päeva modereerimine ja Keila valla arengukavasse sisendi ...

“Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ kiideti heaks

10.02.2011 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ ja selle rakendusplaani. Tegemist on kodanikuühiskonda soodustava keskkonna loomisega, et tugevdada riigi ja kodanikuühenduste koostööd ning aidata kaasa kodanikuhariduse, kaasamise, annetamise ja ...

Turismiteemaline poliitikute väitlus

04. veebruaril 2011 toimus Pärnus poliitikute väitlus “Eesti kui turismiriik: kuidas nihutada kasvupiire?”. Käsitleti Eesti kui reisisihi eripära, turismi sihtkoha eksporti, maksupoliitikat, riiklikke toetusmeetmeid turismiettevõtjatele ning era- ja avaliku sektori ...

Geomedia hakkab Põhja-Tallinna linnaosa arengukava koostama

Koostöös Põhja-Tallinna Valitsusega koostab Geomedia linnaosa arengukava. 28. jaanuaril 2011 toimunud avalikul seminaril analüüsiti linnaosa arenguid ja väljakutseid. Kaardistati Põhja-Tallinna tugevused ja nõrkused. Samuti oli arutelul linnaosa arengumudel.

Konverents “Terve Pärnu, terve regioon”

26. jaanuaril 2011 toimus Pärnus Strand Spa & Konverentsihotellis esinduslik konverents “Terve Pärnu, terve regioon”. Pärnu Linnavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Geomedia koostöös korraldatud mõttevahetusel osales ligi 100 inimest väga ...

Valmis Rae valla haridusvõrgu arengukava

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja Geomedia eestvedamisel valmis Rae valla haridusvõrgu arengukava 2010-2020. Töös antakse suunised valla haridusasutuste võrgu ajakohastamiseks ning esitatakse lahendid alus-, üld- ja huvihariduse edendamiseks ning noorsootöö ...

Saare maakonna geopargi strateegia on valminud

Valmis Saare maakonna geopargi strateegia. Selle koostamisel kasutati UNESCO Global Geoparks Network poolt välja antud suuniseid. Geopargi asutamine võimestab geoturismi saartele ja sellega soovitakse edendada saarte jätkusuutlikku arengut. Vt lisaks. ...

Toimus Vormsi valla arengufoorum

Vormsi valla arengufoorumil04.12.2010 keskenduti saare olukorra analüüsile, arengutaseme hinnangule ja tulevikumudelile. Samuti käsitleti vormsilaste identiteeti ja väärtusi. Foorum on osa Geomedia poolt läbi viidavast Vormsi valla arengukava koostamisest. Vt. ka: ...

Koolitus Tarvastu volikogu liikmetele

02.12.2010 toimus Geomedia koolitus Tarvastu vallavolikogu liikmetele ja -valitsuse ametnikele. Programmi “Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamine ja eelarve“ käigus mõtestati valla võimalikku arengut ja koolitatavad lahendasid olukordi oma valla näitel.