Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Konverents “Eesti Vabariik 100- kohalik omavalitsus 2018.aastaks”

Eesti Maaomavalitsuste Liidu 90. aastapäeva tähistamiseks toimus 22. septembril 2011 konverents „Eesti Vabariik 100 - kohalik omavalitsus 2018. aastaks“. Konverentsi paneeldiskussioonis esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes jagas oma mõtteid kohalikust arengust ja kohalike omavalitsuste tuleviku võimalustest. Ühtlasi õnnitleb Geomedia kõiki EMOLi liikmeid pidupäeva puhul.
Geomedia logo

Seminar “Planning the History and Future in Consonance”

18.-21. septembril  toimus Tartus Balti Mere Linnade Ühenduse linnaplaneerimise komisjoni poolt korraldatud seminar "Planning the History and Future in Consonance". Geomedia analüütik Veiko Sepp tutvustas seminaril Tartu kesklinna arengustrateegia koostamise tegevuskava ja metoodikat.
Geomedia logo

Elva puhkepiirkonna turismistrateegia on valminud

Valmis Elva puhkepiirkonna turismistrateegia, mis hõlmab Elva linna ning Konguta, Nõo, Palupera, Rannu, Rõngu vallad. Töö eestvedajaks oli Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus ja kokku oli protsessi kaasatud 54 inimest erinevatest ettevõtetest ja organisatsioonidest. Strateegia koostamiseks viidi läbi mitmeid ajurünnakuid ja kokkusaamisi, milles kõik osapooled said anda oma sisendi. Protsessi konsulteeris ja strateegia...
Geomedia logo

Toimus koolitus kodanikuühendustele

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv viis Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse tellimusel 16. septembril 2011 läbi koolituse „Kodanikuühendused ja nende rahastamismudelid kohalike omavalitsuste poolt“. Koolitusel osalesid Nõo valla vabaühenduste esindajad, vallavalitsuse ametnikud ja volikogu liikmed.
Geomedia logo

Toimus maaelu teemaline konverents

Nelja Harjumaa Leader tegevusgrupi koostöös (Ida-Harju Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu) toimus 14.-15. septembril 2011 konverents, mille keskmes oli tutvustada maaelu mitmekesiseid võimalusi ja näidata maaelu kui elamisväärset alternatiivi linnaelule. Geomedia poolt tegi ettekande Rivo Noorkõiv teemal “Teenuste vajadus ja kättesaadavus linnapiiridest väljaspool“. Lisaks plenaarsessioonile said konverentsil...
Geomedia logo

Valmis LEADER meetme rakendamise teemaline analüüs

Põllumajandusministeeriumi tellimusel valmis Geomedia analüüs Leader tegevusgruppide meetmetest „Kohalike tegevusgruppide strateegiate põhine visioon Eesti maaelu arengust. LEADER meetme rakendamine kohalike tegevusgruppide poolt (2009-2011 I kvartal)“. Uuringus näidatakse, kuivõrd erinevalt või sarnaselt tegevusgrupid Leader meedet rakendavad, milline on rakendamise territoriaalne iseloom (sh seoses ääremaaliste piirkondadega), kuivõrd kooskõlaline ja tulemuslik tegevusgruppide tegevus...
Geomedia logo

Toimus Lääne-Viru maakonna teemaplaneeringu avalik arutelu

Lääne-Viru Maavalitsuse kokkukutsumisel toimus 13. septembril 2011 teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava avalik arutelu. Sellel osalesid ministeeriumite, kohalike omavalitsuste ja kodanikeühenduste esindajad. Geomedia koostatud aruannet tutvustas analüütik Veiko Sepp. Oma seisukohti kommenteerisid ministeeriumite ametnikud. Järgnes arutelu. Vt. meediakajastusi: http://www.virumaateataja.ee/562990/andres-pulver-projektipohised-rambodki-vasivad/ http://www.virumaateataja.ee/562988/aaremaal-tuleb-ise-hakkama-saada/
Geomedia logo

Metsaülikool 2011

10.-14. augustini toimus Käärikul Metsaülikool 2011, mille teemaks oli „Seestpoolt suurem Eesti: regionaalne areng“. Viie päeva jooksul kuulati teadlaste, poliitikute, oma ala spetsialistide, ettevõtjate, üliõpilaste ning kodanikuühiskonna arengust huvitatud inimeste ettekandeid ning arvamusi. Osalejad jõudsid arusaamisele, et Eesti tasakaalustatud ja jätkusuutliku halduskorralduse tarvis on vaja muutusi. Selle üheks osaks on...
Geomedia logo

Geomedia hakkab koostama Tartu kesklinna arengustrateegiat

Geomedia võitis Tartu Linnavalitsuse korraldatud riigihanke “Tartu kesklinna arengustrateegia koostamine” läbiviimiseks. Töö käigus koostatakse Tartu kesklinna funktsionaalne profiil, viiakse läbi kesklinna keskusena toimimise analüüs erinevate funktsioonide arengu ning kesklinna territoriaalse keskusena toimimise eelduste ja takistuste väljaselgitamiseks. Samuti kirjeldatakse üldisi sotsiaal-majanduslikke arengutrende ning kesklinna ruumilise arendamise valmidust. Määratletakse Tartu kesklinna arengusoovid...
Geomedia logo

Koolitus “Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö”

Geomedia korraldab koostöös Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumiga koolitused  "Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö“. Koolitus keskendub haridus- ja sotsiaalvaldkonnale. Koolituse eesmärk on riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö, senisest toimivam avaliku halduse korraldus, kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused. Kokku toimub maakondades 17 koolitust. Koolitatavateks on kohalike omavalitusüksuste ja asjakohaste riigiasutuste juhid ning ametnikud....