Uuendati Viimsi valla arengukava

Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös uuendati Viimsi valla arengukava. Dokumendis on kesksel kohal taotlus tasakaalustada valla areng ja siduda investeeringute vajadus vallaeelarve võimalustega. Arendustegevuse eesmärgid ja ülesanded aastateks 2010-2014 on ...

Toimus Vormsi arengufoorum

9. oktoobril 2010 toimus Vormsil arengufoorum, mille käigus Geomedia esindajad koostöös saarerahvaga analüüsisid Vormsi saare sotsiaal-majanduslikku olukorda ja tulevikuväljavaateid. Ajurünnakutes otsiti lahendusi haridus- ja kultuuritöö, ettevõtluse, infrastruktuuri, kogukonna koostöö ja ...

Geomedia alustas Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamist

SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu ja Geomedia koostöös alustati Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamist. Ala hõlmab Elva linna ning Nõo, Konguta, Rõngu ja Palupera vallad. Seminaride ja analüütilise töö käigus soovitakse turismiga seotud institutsioonide ...

Geomedia tutvustas kohalike omavalitsuste võimekuse indeksit

Siseministeerium ja Geomedia tutvustasid 04.oktoobril 2010 kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksit 2010. Võimekuse all mõistetakse kohaliku omavalitsuse üksuse mõõtu, mis väljendub nii kohalikku omavalitsemist kujundavates eeldustes kui ka selle valitsemise üldisemates ...

Pealinnaregiooni infokogumik

Geomedia ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu koostöös haldab Geomedia internetipõhist infokogumikku, mis tutvustab projekti “Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine”. Töö eesmärk on projektiga kaasneva teabe ja uuringute kättesaadavus võimalikult laiale ...

Alustati koostööd Pärnu linna arengu jõustamiseks

Geomedia ja Pärnu linnavalitsus alustasid koostööd Pärnu linna arengu jõustamiseks. Töö käigus viiakse läbi linna arengutrendide analüüs, määratakse olulisemad muutujad sise- ja väliskeskkonnas, seatakse tulevikusihid ning linna arengu mõõdikud (baastase ...

Paikuse valla arengukava kiideti heaks

Paikuse vallavolikogu kiitis heaks Paikuse valla arengukava 2011-2024. Dokumendi koostamine toimus Geomedia uuendatud metoodikal, milles olulist rõhku pannakse arengukava seiresüsteemile. Selles eristatakse visiooni, strateegilisi eesmärke ja valdkondlikku seiret. Arengukava koostamises ...

Geomedia ja TÜ sõlmisid koostöölepingu

Geomedia ja Tartu Ülikool sõlmisid koostöölepingu „Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA): ettevõtluskoostöö ühisõppekava, praktika- ja täiendkoolitussüsteemi loomiseks“. Tegemist on meetme «Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine» struktuuritoetuse elluviimisega, mille  rakendusüksus on Sihtasutus ...

Toimus Jõgevamaa Arengukonverents

Jõgevamaa Arengukonverents 2010 „Jõgevamaa areng pärast eurole üleminekut“ toimus 16. septembril 2010. Keskseteks teemadeks olid euro võimalikud mõjud Eesti arengule, regioonide majandusstruktuuri muutused, haridus, maaelu, era-, avalik ja kolmas sektor ...

Toimus Tartumaa Arendusseltsi strateegia seminar

14. septembril 2010 toimus Tartumaa Arendusseltsi strateegia seminar, milles keskenduti tegevuspiirkonna strateegiale. Arutati kuidas senised meetmed on toetanud strateegilisi eesmärke ning millised tendentsid on ilmnenud kavandatud meetmete rakendamisel. Samuti toimus ...