Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Turismiteemaline poliitikute väitlus

04. veebruaril 2011 toimus Pärnus poliitikute väitlus "Eesti kui turismiriik: kuidas nihutada kasvupiire?". Käsitleti Eesti kui reisisihi eripära, turismi sihtkoha eksporti, maksupoliitikat, riiklikke toetusmeetmeid turismiettevõtjatele ning era- ja avaliku sektori koostööd. Arutelu modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.
Geomedia logo

Geomedia hakkab Põhja-Tallinna linnaosa arengukava koostama

Koostöös Põhja-Tallinna Valitsusega koostab Geomedia linnaosa arengukava. 28. jaanuaril 2011 toimunud avalikul seminaril analüüsiti linnaosa arenguid ja väljakutseid. Kaardistati Põhja-Tallinna tugevused ja nõrkused. Samuti oli arutelul linnaosa arengumudel.
Geomedia logo

Konverents “Terve Pärnu, terve regioon”

26. jaanuaril 2011 toimus Pärnus Strand Spa & Konverentsihotellis esinduslik konverents "Terve Pärnu, terve regioon". Pärnu Linnavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Geomedia koostöös korraldatud mõttevahetusel osales ligi 100 inimest väga erinevatelt elualadelt. Konverentsi stsenaariumi, arvamusliidritega intervjuude ja modereerimise eest vastutas Geomedia. Konverents oli interneti vahendusel jälgitav reaalajas. Vt tagasisidet: http://www.parnupostimees.ee/?id=379161...
Geomedia logo

Valmis Rae valla haridusvõrgu arengukava

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja Geomedia eestvedamisel valmis Rae valla haridusvõrgu arengukava 2010-2020. Töös antakse suunised valla haridusasutuste võrgu ajakohastamiseks ning esitatakse lahendid alus-, üld- ja huvihariduse edendamiseks ning noorsootöö ja täiskasvanuhariduse kandepinna laiendamiseks.
Geomedia logo

Saare maakonna geopargi strateegia on valminud

Valmis Saare maakonna geopargi strateegia. Selle koostamisel kasutati UNESCO Global Geoparks Network poolt välja antud suuniseid. Geopargi asutamine võimestab geoturismi saartele ja sellega soovitakse edendada saarte jätkusuutlikku arengut. Vt lisaks. http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid⊂=1&artid=40186
Geomedia logo

Toimus Vormsi valla arengufoorum

Vormsi valla arengufoorumil04.12.2010 keskenduti saare olukorra analüüsile, arengutaseme hinnangule ja tulevikumudelile. Samuti käsitleti vormsilaste identiteeti ja väärtusi. Foorum on osa Geomedia poolt läbi viidavast Vormsi valla arengukava koostamisest. Vt. ka: Vormsi valla leht
Geomedia logo

Koolitus Tarvastu volikogu liikmetele

02.12.2010 toimus Geomedia koolitus Tarvastu vallavolikogu liikmetele ja -valitsuse ametnikele. Programmi “Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamine ja eelarve“ käigus mõtestati valla võimalikku arengut ja koolitatavad lahendasid olukordi oma valla näitel.
Geomedia logo

Geomedia osales foorumis

Eesti Koostöö Kogu ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldasid 01. detsembril 2010 foorumi „Uue kümnendi väljakutsed – inimvara, haridus ja regionaalareng. Eesti ja Euroopa vaade“. Mõttekoja keskmes olid inimvara, haridus ja riigi halduskorraldus. Ettekandega „Eesti regionaalne areng: olukord ja väljakutsed” esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.
Geomedia logo

Toimus XII Tallinna Kodurahu Foorum

XII Tallinna Kodurahu Foorumil 30. novembril 2010 tõdeti, et ühiskonnas valitsevad pinged ja konfliktiolukorrad on jõudnud kooli. Foorumil anti ülevaade uuringust, mis käsitles õpilaste ja nende vanemate hinnanguid kooli turvalisusele, vaagiti põhikooli ja gümnaasiumi seaduse regulatsioone kooli turvalisuse loomisel, tutvustati Tallinna ettevõtmisi koolis kodurahu tagamisel. Samuti mõtestati kriisis laste nõustamist...
Geomedia logo

Konverents Võru kultuurimajas

19. novembril 2010 toimus Võrus Kultuurimajas „Kannel“ esinduslik konverents, mis võttis kokku Geomedia poolt teostatud projekti „Uuringute koostamine Võru piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks“. Töö sai teoks Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla koostöös ning hõlmas nende omavalitsuste elanikkonna, avalike teenuste, eelarvete, ametnikkonna ja esindusdemokraatia analüüsi. Konverentsil esinesid Euroopa Parlamendi...