Geomedia ja TÜ sõlmisid koostöölepingu

Geomedia ja Tartu Ülikool sõlmisid koostöölepingu „Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA): ettevõtluskoostöö ühisõppekava, praktika- ja täiendkoolitussüsteemi loomiseks“. Tegemist on meetme «Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine» struktuuritoetuse elluviimisega, mille  rakendusüksus on Sihtasutus ...

Toimus Jõgevamaa Arengukonverents

Jõgevamaa Arengukonverents 2010 „Jõgevamaa areng pärast eurole üleminekut“ toimus 16. septembril 2010. Keskseteks teemadeks olid euro võimalikud mõjud Eesti arengule, regioonide majandusstruktuuri muutused, haridus, maaelu, era-, avalik ja kolmas sektor ...

Toimus Tartumaa Arendusseltsi strateegia seminar

14. septembril 2010 toimus Tartumaa Arendusseltsi strateegia seminar, milles keskenduti tegevuspiirkonna strateegiale. Arutati kuidas senised meetmed on toetanud strateegilisi eesmärke ning millised tendentsid on ilmnenud kavandatud meetmete rakendamisel. Samuti toimus ...

Toimub koolitus Valga-, Võru- ja Põlvamaa juhtidele

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu, Valgamaa Arenguagentuuri ja Geomedia koostöös toimub septembris-oktoobris 2010 Valga-, Võru- ja Põlvamaa kohalike omavalitsuste ja arenduskeskuste juhtide koolitus, mis on suunatud Kagu-Eesti omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmisele. Õppemoodulites ...

Valmis Vormsi valla elanike küsitlus

Geomedia viis läbi Vormsi valla elanike küsitluse. Ankeet keskendus teabele Vormsi saare elanike suhtumistest saare tänapäeva ja tulevikku. Küsitluse tulemusi kasutatakse Vormsi valla arengukava koostamisel. Vaata lisaks:Maaleht 07.09.2010, http://www.vormsi.ee/images/stories/2010-09-vormsi-leht.pdf

Geomedia ja Sisekaitseakadeemia korraldavad koostöös koolitusi

Geomedia ja Sisekaitseakadeemia ATAK koostöös toimuvad igas maakonnas koolitused „Kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsusüksuste koostöö“. Eesmärk on osalejatele anda süsteemne ülevaade kohalike omavalitsuse erinevatest koostöövõimalustest ja mudelitest avalike ...

Geomedia jätkab KOV haldusvõimekuse taseme hindamist

Siseministeerium ja Geomedia allkirjastasid lepingu, mille kohaselt jätkatakse Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse taseme hindamist. Selle tarvis viiakse läbi andmete aegridade pikendamine ja vajalikud arvutused. Töö käigus tehakse ettepanekuid KOV haldusvõimekuse ...

Eesti Külaliikumine Kodukant suvekool

Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas 13.-15. augustil 2010 külavanemate suvekooli. Toimusid meistrikojad, arutati külaelu edendamist ja külavanemad võistlesid oma oskuste näitamises. Kokkusaamise viimasel päeval toimus erakondade debatt, milles osalesid Jüri Ratas (Eesti ...

Eestit külastas delegatsioon Ukrainast

28.-30. juunil külastas Eestit riigi ja kohalike omavalitsuste ametnike delegatsioon Ukrainast. Seminaril ja õppekäigul osales ka Geomedia, kelle esindaja tutvustas avaliku sektori arengut ja lähiaastate väljakutseid.

KOV indeksi teemaline seminar

Siseministeeriumis toimus 29. juunil 2010 seminar, mille keskmes oli Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeksi metoodika. Arutelus keskenduti indeksi näitajatele, andmete olemasolule ja nende usaldusväärsusele, indeksi arvutamise põhimõtetele. Samuti arutati analüüsi tulemuste ...