Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Paikuse valla arengukava kiideti heaks

Paikuse vallavolikogu kiitis heaks Paikuse valla arengukava 2011-2024. Dokumendi koostamine toimus Geomedia uuendatud metoodikal, milles olulist rõhku pannakse arengukava seiresüsteemile. Selles eristatakse visiooni, strateegilisi eesmärke ja valdkondlikku seiret. Arengukava koostamises osales aktiivselt kohalik kogukond.
Geomedia logo

Geomedia ja TÜ sõlmisid koostöölepingu

Geomedia ja Tartu Ülikool sõlmisid koostöölepingu „Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA): ettevõtluskoostöö ühisõppekava, praktika- ja täiendkoolitussüsteemi loomiseks“. Tegemist on meetme «Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine» struktuuritoetuse elluviimisega, mille  rakendusüksus on Sihtasutus Archimedes.
Geomedia logo

Toimus Jõgevamaa Arengukonverents

Jõgevamaa Arengukonverents 2010 „Jõgevamaa areng pärast eurole üleminekut“ toimus 16. septembril 2010. Keskseteks teemadeks olid euro võimalikud mõjud Eesti arengule, regioonide majandusstruktuuri muutused, haridus, maaelu, era-, avalik ja kolmas sektor piirkonna arendustegevuses. Geomedia esitles koostatud dokumendi „Jõgevamaa arengustrateegia 2020+“ põhiseisukohti ja viis läbi diskussiooni, mis keskendus  strateegia elluviimise koostöömudelile Jõgevamaal. ...
Geomedia logo

Toimus Tartumaa Arendusseltsi strateegia seminar

14. septembril 2010 toimus Tartumaa Arendusseltsi strateegia seminar, milles keskenduti tegevuspiirkonna strateegiale. Arutati kuidas senised meetmed on toetanud strateegilisi eesmärke ning millised tendentsid on ilmnenud kavandatud meetmete rakendamisel. Samuti toimus mõttevahetus tegevuspiirkonna strateegia uuendamisest. Mõttevahetusse andis omapoolse sisendi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes analüüsis strateegia põhiseisukohti ja tegi ettepanekuid strateegia...
Geomedia logo

Toimub koolitus Valga-, Võru- ja Põlvamaa juhtidele

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu, Valgamaa Arenguagentuuri ja Geomedia koostöös toimub septembris-oktoobris 2010 Valga-, Võru- ja Põlvamaa kohalike omavalitsuste ja arenduskeskuste juhtide koolitus, mis on suunatud Kagu-Eesti omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmisele. Õppemoodulites keskendutakse regionaalpoliitika, kohaliku omavalitsuse võimekuse, avalike teenuste pakkumise kvaliteedi ja kättesaadavuse, haldusterritoriaalse korralduse ja piirkondliku strateegilise juhtimise teemadele. Koolituse osaks...
Geomedia logo

Valmis Vormsi valla elanike küsitlus

Geomedia viis läbi Vormsi valla elanike küsitluse. Ankeet keskendus teabele Vormsi saare elanike suhtumistest saare tänapäeva ja tulevikku. Küsitluse tulemusi kasutatakse Vormsi valla arengukava koostamisel. Vaata lisaks:Maaleht 07.09.2010, http://www.vormsi.ee/images/stories/2010-09-vormsi-leht.pdf
Geomedia logo

Geomedia ja Sisekaitseakadeemia korraldavad koostöös koolitusi

Geomedia ja Sisekaitseakadeemia ATAK koostöös toimuvad igas maakonnas koolitused „Kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsusüksuste koostöö“. Eesmärk on osalejatele anda süsteemne ülevaade kohalike omavalitsuse erinevatest koostöövõimalustest ja mudelitest avalike teenuste osutamisel. Koolituse tarvis koostatakse õppevahend, mis sisaldab teoreetilist osa koostöö käsitlusest ja näiteid praktikast. Koolituse sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste...
Geomedia logo

Geomedia jätkab KOV haldusvõimekuse taseme hindamist

Siseministeerium ja Geomedia allkirjastasid lepingu, mille kohaselt jätkatakse Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse taseme hindamist. Selle tarvis viiakse läbi andmete aegridade pikendamine ja vajalikud arvutused. Töö käigus tehakse ettepanekuid KOV haldusvõimekuse hindamise metoodika täiustamiseks.
Geomedia logo

Eesti Külaliikumine Kodukant suvekool

Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas 13.-15. augustil 2010 külavanemate suvekooli. Toimusid meistrikojad, arutati külaelu edendamist ja külavanemad võistlesid oma oskuste näitamises. Kokkusaamise viimasel päeval toimus erakondade debatt, milles osalesid Jüri Ratas (Eesti Keskerakond), Enn Sarv (Eestimaa Rahvaliit), Jaanus Marrandi (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Toomas Trapido (Eestimaa Rohelised) ja Ülle Rajasalu (Eesti Reformierakond). Kahe tunni...
Geomedia logo

Eestit külastas delegatsioon Ukrainast

28.-30. juunil külastas Eestit riigi ja kohalike omavalitsuste ametnike delegatsioon Ukrainast. Seminaril ja õppekäigul osales ka Geomedia, kelle esindaja tutvustas avaliku sektori arengut ja lähiaastate väljakutseid.