KOV indeksi kohta on Geomedia töötajate poolt viidud läbi järgmised tööd: 

KOV indeks 2014

10. oktoobril 2014 toimus Geomedia kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi avaldamine. Töö tulemusena on kohalike omavalitsusüksuste kohta loodud ühtsetest andmedefinitsioonidest lähtuv andmekogu, mis hõlmab aastaid 2005-2013. Käesolev KOV võimekuse indeksi aruanne iseloomustab KOV indeksi väärtusi perioodi 2010-2013 kohta ning indeksi väärtuste võrdlust ja analüüsi perioodide 2006-2009 ja 2010-2013 lõikes.

Selle ja eelmiste aastate analüüside ja presentatsioonide materjalidega saate tutvuda:

http://www.fin.ee/analuusid-ja-uuringud

Tagasiside kilde:

https://www.siseministeerium.ee/pressiteated/

http://uudised.err.ee/v/eesti/098ae426-d1bc-4bd9-b756-2c7820dc077b

http://uudised.err.ee/v/eesti/ec6a2788-3ad6-42c8-a080-ab23caffaf74

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/millised-on-eesti-voimekaimad-ja-norgimad-omavalitsused.d?id=69920883

http://arvamus.postimees.ee/2950943/juhtkiri-uhinemise-keeruline-kasu

http://www.saartehaal.ee/2014/10/11/voimekaim-kuressaare-voimetuim-torgu-vald

http://eestielu.delfi.ee/eesti/hiiumaa/kaina/elu/hiiumaa-laane-ja-ida-virumaa-on-oma-voimekust-parandanud-eesti-varasem-loode-kagu-suunaline-polariseerumine-on-asendunud-pohja-louna-suunalisega.d?id=69921355

http://www.postimees.ee/2950067/uhinenud-valla-juht-raske-saab-olema-positsiooni-hoida

http://www.postimees.ee/2950265/koige-voimetuma-valla-juht-peab-metoodikat-vigaseks

http://tallinncity.postimees.ee/2949757/eesti-voimekaima-valla-juht-ettevotjad-soovivad-siia-tulla

KOV indeks 2013

11. septembril 2013. aastal esitles Geomedia kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi tulemusi viiendat korda. Tööga on loodud omavalitsusüksuste kohta ühtsetest andmedefinitsioonidest lähtuv andmekogu, mis hõlmab aastaid 2005-2012. Käesolev KOV-võimekuse indeksi aruanne iseloomustab KOV indeksi väärtusi perioodi 2009-2012 kohta ning indeksi väärtuste võrdlust ja analüüsi perioodide 2005-2008 ja 2009-2012 lõikes.

Vt. raportit:
https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_indeks__2013_aruanne_final.pdf

Vt. esitlusslaide:
https://www.siseministeerium.ee/public/KOVindeks_2013_ettekanne.pdf

Tavapäraselt esitleti ka KOV-indeksi lisaanalüüs, mis sel korral võttis vaatluse alla linnade ja valdade ettevõtluse alase tegevuse. Olgu siiinkohal öeldud, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei kohusta kohalikke omavalitsusi tegelema linna või valla ettevõtluskeskkonna kujundamisega ja ettevõtjate töökohtade loomise toetamisega, vaid selle suunaline KOV tegevus on vabatahtlik. Tegemist on uuringuga, mis näitab, et milline on KOV poolne aktiivsus ettevõtluskeskkonna kujundamise valdkonnas. Vaata uuringut „Kohalike omavalitsuste vabatahtlikud initsiatiivid ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunal“.

Vt. uuringut:
https://www.siseministeerium.ee/public/KOVindeks_ettevotluskeskkonna_analuus .pdf

Vt esitlusslaide:
https://www.siseministeerium.ee/public/KOVindeks_ettevotluskeskkond_ettekann e.pdf

 

KOV-indeks 2012

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi lühkokkuvõte, vt:
https://www.siseministeerium.ee/public/KOV-indeks_2011_luhikokkuvote.pdf

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi 2012 raport, vt:
https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_indeks_2011_parandustega.pdf

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi 2012 esitlusslaidid, vt:
https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_voimekuse_indeksl_2012_esitlus._Taiendatud.pdf

Uuringu „Rahvastiku võimalikud arengutrendid 2012-2013“ aruanne.

https://www.siseministeerium.ee/public/KOV-indeks_2011_rahvastiku_aruannne.pdf
uuringu esitlusslaidid, vt:
https://www.siseministeerium.ee/public/KOV-indeks_2011_Geomedia_ettekanne_rahvastik.pdf

KOV indeksi tulemuste esitlemiseks kasutati ka virtuaalserverit, mis võimaldab ise andmeid hallata ja kujundada kaardipilti ning jooniseid.

Andmed virtuaalserveris:
http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/KOV-indeks/#story=0

 

KOV-indeks 2011

Metoodika ja tulemused

http://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus/

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV-indeks_2011_luhikokkuvote.pdf

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV_indeks_2011_parandustega.pdf

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV_voimekuse_indeksl_2012_esitlus._Taiendatud..pdf

 

Andmed virtuaalserveris

http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/KOV-indeks/

 

  • Rahvastiku võimalikud arengutrendid 2012-2030

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV-indeks_2011_rahvastiku_aruannne.pdf

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV-indeks_2011_Geomedia_ettekanne_rahvastik.pdf

 

KOV indeks 2010

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi rakendus Eestis

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV_voimekuse_indeks_Geomedia.pdf

  •  Rahvastikuareng ning töökohtade arvu ja väärtuse muutumine KOV-võimekuse indeksi andmebaasi andmete alusel

http://www.siseministeerium.ee/public/Rahvastiku_ja_tookohtade_analuus.pdf

  • Kohaliku omavalitsuse üksuse võimekuse hindamise indeks

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV_voimekuse_indeks_Geomedia.pdf

  • Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks:metoodika ja tulemused, 2005-2008 (eesti keeles)

http://geomedia.ee/et/documents/3.Eestikohalikuomavalitsuse.pdf

  • Kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid. Järvamaa pilootuuring

http://www.siseministeerium.ee/publis/J_rvamaa_pilootuuring_FINFINFIN.pdf

  • Kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse hindamise metoodika

http://www.siseministeerium.ee/public/HALDUSSUUTLIKKUSE_HINDAMISE_METOODIKA_2008__2_.pdf