Konsultatsioon ja juhendamine.

Avalikule sektorile:

  1. Avaliku sektori erinevate haldustasandite arengu- ja sektorkavade koostamine:
  1. Avaliku sektori organisatsioonide arengustrateegiate ja -kavade koostamine
  1. Kohalike omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise (omavalitsuste ühinemise) ettevalmistamise juhendamine ja nõustamine

Erasektorile:

  1. Äriplaanide, finantsplaanide ja tasuvusuuringute koostamine
  2. Ettevõtluse ja tugistruktuuride arendamine
  3. Nõustamine juhtimise ja finantsarvestuse alal
  4. Teenindusstandardi koostamine