Projektide koostamine ja juhendamine.

Nõustamine, juhendamine ja juhtimine

Projektide koostamine, rahastamistaotluste vormistamine

Äriplaanide, aruannete koostamine

Partnerite ja rahastamisvõimaluste leidmine