Ukrainas reformid

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales 25.-28. veebruaril Ukrainas haldusreformi käsitleval rahvusvahelisel konverentsil ja sellele järgnenud aruteludel. Aktuaalseteks teemadeks on riigi juhtimise detsentraliseerimine ning kohalike omavalitsuste ühinemine ja sellega seotud uute omavalitsusüksuste jõustamine. Vt tagasisidet: ...

Regionaalse juhtimistasandi vajadus

OÜ Geomedia osaleb koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistidega ühishankes, mille eesmärgiks on analüüsida regionaalse juhtimistasandi vajadust Eestis. Regiooni mõiste all peetakse silmas valitsemistasandit, mis asub kohaliku ...

Tööstus Lääne-Virumaal

5. veebruaril 2020 toimus Rakveres SA Lääne-Viru Arenduskeskuse ja OÜ Geomedia koostöös maakonna ettevõtlusalane tööseminar, milles osalesid Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid ja arendusspetsialistid. Kokkusaamise keskmes oli OÜ Geomedia analüüsi “Eelised ...

Elukohaandmed riiklikes registrites

OÜ Geomedia osaleb ülikoolide uuringuprojektis “Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites”, mida teostatakse valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ raames. ...

KOV juhtide koolitus

Geomedia töötajad osalevad Cumulus Consulting ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kohalike omavalitsuste sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna juhtide koolituse läbiviimises. Koolitus keskendub haldusreformi järgsetes omavalitsustes juhtimise kompetentside ja koostöövõrgustike arendamisele. Juhtidelt oodatakse ...

Haldusreform Ukrainas

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales 13. detsembril 2019 rahvusvahelisel konverentsil Kiievis, kus käsitleti haldusreformi seisu Ukrainas ja analüüsiti välisekspertide poolt võimalikke lahendusi selle edasise arengu tarvis. Eesti ettekanne keskendus reformi ...

Rail Baltic konverents

Pärnus toimus 29. novembril 2019 esinduslik konverents “Kas raudtee all või peal: Rail Baltic ja Pärnumaa tulevik”, kus käsitleti kiire rongiühenduse rajamist ja selle toimimisega seotud mõjusid. Esitlused keskendusid laiale ...

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitamine

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales lektorina Innove korraldatud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitusprogrammis. Ettekandes käsitleti omavalitsuse hariduse arengukava koostamist, selle teadmistepõhisuse tagamist ja kasutamist juhtimisvahendina. Koos Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho ...

Lääne-Virumaa tööstuse analüüs

Geomedia viis Lääne-Viru Arenduskeskuse tellimusel läbi analüüsi “Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks”. Töö koostamisel kasutati Statistikaameti, Äriregistri, Töötukassa ning Haridus- ja Teadusministeeriumi andmeid. Viidi läbi rida intervjuusid ...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit uuendab strateegiat

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit algatas maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava 2019-2023 uuendamise. Selle töö raames telliti kirjalikud ekspertarvamused kolme võtmevaldkonna kohta: inimareng, majandus-ettevõtlus ja elukeskkond-taristu. Geomedia poolt koostati seirekomisjoni liikmetele sisendid ...