Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Lõuna-Eesti arenguleppe piloot

Äripäeva raadios arutasid saatejuht Aivar Hundimägi ja Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv Lõuna-Eesti arenguleppe piloodi koostamist ja selle võimalikku kasu Lõuna-Eesti majanduse arengule. Äripäeva raadio: https://www.aripaev.ee/raadio/episood/louna-eesti-majandusele-pannakse-uue-projektiga-kiirem-kaik-sisse
Geomedia logo

Ettevõtlusalase koolituse järjekordne lend lõpetas

Ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi koolitused Saare-, Lääne-, Hiiu-, Rapla-, Järva- ja Viljandimaa esindajatele lõppesid juunis 2024. Kokku läbisid koolitatavad viis ühepäevast moodulit ja toimus õppereis Soome. Koolitustel osalenud pidid tegema mitmeid praktilisi kodutöid maakonna ja kohaliku omavalitsuse ettevõtluskeskkonna ning selle arendamise kohta. Koolitusprogramm viidi läbi OÜ Avaliku Halduse Arengukeskuse, OÜ Cumulus Consulting...
Geomedia logo

Lõuna-Eesti arenguleppe koostamine

Lõuna-Eesti arenguleppe koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2023–2027. Tegemist on pilootprojektiga regiooni kui ühise majanduspiirkonna arendamiseks. Regiooni moodustavad viis maakonda: Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa. Lepitakse kokku ühised või osapoolte poolt koordineeritud tegevussuunad ja eesmärgid ning ülesanded perioodiks 2024-2027. Arenguleppe koostamist koordineerib Lõuna-Eesti regionaalse arenguleppe nõukogu kaasates regionaalseid...
Geomedia logo

Üleriigilise planeeringu asustuse arengustsenaariumite koonduuring

Konsortsium, kuhu kuuluvad Tartu Ülikool, Hendrikson DGE ja Eesti Kunstiakadeemia võitsid hanke üleriigilise planeeringu asustuse arengustsenaariumite koonduuringu läbiviimiseks. Töö annab teaduspõhise aluse Eesti üleriigilisele planeeringule, mille eesmärk on riigi ruumilise arengu põhimõtete, suuniste ja suundumuste kindlaksmääramine aastani 2050. Käesolev uuring aitab selgitada, kuidas luua ruumilised eeldused riigi kestlikuks arenguks ja...
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste turvalisuse programm

OÜ Geomedia osaleb kohaliku omavalitsuse turvalisuse arenguprogrammi konsortsiumis, mille töö tellijaks on Siseministeerium. Programmi eesmärk on turvalisuse kavandamise edendamine kohalikes omavalitsustes ning turvalisuse valdkonna võimekuse arendamine. Konsultatsioonitööga toetatakse kohaliku omavalitsuse initsiatiive turvalisuse tagamisel. Töö esimeses etapis keskendutakse turvalisuse valdkonna määratlemisele, selgitatakse omavalitsusüksuste kogukonna turvalisusega seotud prioriteetsed valdkonnad ja valdkondlikud toimijad...
Geomedia logo

Personalijuhtimise mudel ja tööriistad kohalikele omavalitsustele

OÜ Geomedia on saanud valmis personalijuhtimise mudeli, mis on koostatud kohalike omavalitsuste inimvara väärtustamiseks. Mudel koosneb kümnest valdkonnast. Mudeli koostamisel osalesid KOV juhid ja personalitöötajad ning Eesti personalijuhtimise asjatundjad. Mudel arvestab teoreetilisi käsitlusi, olemasolevaid uuringuid ja andmeid. Mudeli elluviimise tarvis koostati tööriistakast, mis sisaldab 45 töövahendit. Sügisel 2024 toimuvad soovijatele...
Geomedia logo

Ettekanne maaeluvõrgustiku kohtumisel

Põltsamaa lossikompleksis toimus 18. aprillil 2024 temaatiline arutelu „Teadlase vaade maaelu arengule“. Seekord oli teemaks „Ruumiloomest maapiirkonnas“. Loenguga esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle ettekanne keskendus piirkonna väärtuspakkumisele. VT loengut: https://www.maainfo.ee/index.php?id=8272&page=3394&
Geomedia logo

Vahi Tööstuspargi konverents

15. mail 2024 toimus Tartu vallas Vahi Tööstuspargi konverents, mis keskendus pargi arendamise 20 aasta kogemusele. Vahi Tööstuspark sai alguse 2003. aastal kui Piibeleht Arendus OÜ müüs esimese krundi. Tänaseks on tööstuspargi kõik 71 krunti müüdud. Pargis tegutseb 55 ettevõtet, kelle käive 2022. aastal oli 223,8 miljonit eurot ja töötajaid...
Geomedia logo

Harjumaa IV Omavalitsuspäev

Harjumaal Kiili vallas toimub 25. oktoobril 2024 IV Omavalitsuspäev. Seekord keskendutakse liikuvuse teemadele. Konverentsil toimuvad ettekanded ja töötoad. Samuti on kavas võtta vastu asjakohane deklaratsioon. Geomedia osaleb konverentsi ettevalmistavas töörühmas ja aitab koostada deklaratsiooniprojekti.
Geomedia logo

Lääne-Virumaal lükatakse arengule kiirem käik

Lääne-Virumaa kavandab strateegiat investeeringute saamiseks ettevõtlusse. Üheks võimaluseks on tööstusalade arendamine, mille tarvis on kavandatud investeeringud kolme tööstusala tarvis. Saates ”Virupärane ettevõtlus” analüüsisid Lääne-Virumaa ärivõimalusi Geomedia juht Rivo Noorkõiv ja Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla. Äripäeva raadio: https://www.aripaev.ee/raadio/episood/laanevirumaal-lukatakse-arengule-kiirem-kaik-uute-toostusaladega