Lõuna-Eesti arenguleppe koostamine

Geomedia logo

Lõuna-Eesti arenguleppe koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2023–2027. Tegemist on pilootprojektiga regiooni kui ühise majanduspiirkonna arendamiseks. Regiooni moodustavad viis maakonda: Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa. Lepitakse kokku ühised või osapoolte poolt koordineeritud tegevussuunad ja eesmärgid ning ülesanded perioodiks 2024-2027. Arenguleppe koostamist koordineerib Lõuna-Eesti regionaalse arenguleppe nõukogu kaasates regionaalseid ja riigi keskvalitsuse osapooli, ettevõtjad, ülikoole ja eksperte. Arenguleppe koostamise protsessi nõustavad OECD eksperdid, kelle soovitusi kasutatakse valitsustasandite vahelise koostöö tõhustamisel, piirkondlike vajaduste ja potentsiaali väljaselgitamisel ning asjakohaste valdkondlike poliitikate kujundamisel. Arenguleppe protsessis osaleb OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Veel uudiseid