Üleriigilise planeeringu asustuse arengustsenaariumite koonduuring

Geomedia logo

Konsortsium, kuhu kuuluvad Tartu Ülikool, Hendrikson DGE ja Eesti Kunstiakadeemia võitsid hanke üleriigilise planeeringu asustuse arengustsenaariumite koonduuringu läbiviimiseks. Töö annab teaduspõhise aluse Eesti üleriigilisele planeeringule, mille eesmärk on riigi ruumilise arengu põhimõtete, suuniste ja suundumuste kindlaksmääramine aastani 2050. Käesolev uuring aitab selgitada, kuidas luua ruumilised eeldused riigi kestlikuks arenguks ja kvaliteetseks elukeskkonnaks Eestis ning luua lähtekohad ruumiotsuste tegemiseks. Samuti luua visioon, milline oleks soovitud ja saavutatav asustus erinevates Eesti piirkondades. Eksperdina osaleb töös Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Veel uudiseid