Koolituste ja seminaride läbiviimine.

Koolitusprogrammid valmivad n-ö rätsepatööna, mis lähtuvad parimatest teadmistest ja praktikatest ning on suunatu osalejate oskuste ja teadmiste avardamisele, oma tegevuse paremale mõtestamisele ja tulemuste saavutamisele.

strateegiline planeerimine

muutuste juhtimine

arengukava/ strateegia koostamine

inimeste juhtimine

arenguvestlus

juhi ametialane enesearendus

projektijuhtimine

tööringlus (Jobrotation)

müügijuhtimine

kliendikeskne teenindamine

teenindusstandardi koostamine

SEMINARID

Aitame ette valmistada ja läbi viia mitmesuguseid sündmusi, näiteks seminare, arengupäevi ja konverentse. Koostöös partneritega korraldame nende vajadustest lähtuvalt töötubasid, arutelusid ning abistame kaasavate protsesside korraldamisel, juhtimisel ja tulemuste saavutamisel.

organisatsiooni arenguseminar

analüütika kasutamine probleemide lahendamisel

läbirääkimisteks ettevalmistamine

juhtumianalüüside läbitöötamine