Ettevõtlusalase koolituse järjekordne lend lõpetas

Geomedia logo

Ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi koolitused Saare-, Lääne-, Hiiu-, Rapla-, Järva- ja Viljandimaa esindajatele lõppesid juunis 2024. Kokku läbisid koolitatavad viis ühepäevast moodulit ja toimus õppereis Soome. Koolitustel osalenud pidid tegema mitmeid praktilisi kodutöid maakonna ja kohaliku omavalitsuse ettevõtluskeskkonna ning selle arendamise kohta. Koolitusprogramm viidi läbi OÜ Avaliku Halduse Arengukeskuse, OÜ Cumulus Consulting ja OÜ Geomedia koostöös. Programmi elluviimist rahastas Euroopa Liit meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ja riiklik kaasfinantseering eralati riigieelarvest.

Veel uudiseid