Kohalike omavalitsuste turvalisuse programm

Geomedia logo

OÜ Geomedia osaleb kohaliku omavalitsuse turvalisuse arenguprogrammi konsortsiumis, mille töö tellijaks on Siseministeerium. Programmi eesmärk on turvalisuse kavandamise edendamine kohalikes omavalitsustes ning turvalisuse valdkonna võimekuse arendamine. Konsultatsioonitööga toetatakse kohaliku omavalitsuse initsiatiive turvalisuse tagamisel. Töö esimeses etapis keskendutakse turvalisuse valdkonna määratlemisele, selgitatakse omavalitsusüksuste kogukonna turvalisusega seotud prioriteetsed valdkonnad ja valdkondlikud toimijad ning nende roll kogukonna turvalisuse planeerimises ja elluviimises.

VT täpsemalt: https://www.siseministeerium.ee/KOVprogramm

Veel uudiseid