Personalijuhtimise mudel ja tööriistad kohalikele omavalitsustele

Geomedia logo

OÜ Geomedia on saanud valmis personalijuhtimise mudeli, mis on koostatud kohalike omavalitsuste inimvara väärtustamiseks. Mudel koosneb kümnest valdkonnast. Mudeli koostamisel osalesid KOV juhid ja personalitöötajad ning Eesti personalijuhtimise asjatundjad. Mudel arvestab teoreetilisi käsitlusi, olemasolevaid uuringuid ja andmeid. Mudeli elluviimise tarvis koostati tööriistakast, mis sisaldab 45 töövahendit. Sügisel 2024 toimuvad soovijatele koolitused mudeli rakendamiseks ja personali tööriistade kasutuselevõtuks.

Projekti rahastavad Euroopa Liit „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027“ poliitikaeesmärgi „Inimestele lähedasem Eesti“ meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ja Rahandusministeerium.

VT täpsemalt: https://www.elvl.ee/tegevussuunad-ja-valdkonnad/personaliarendus/kov-personalivaldkonna-vorgustiku-kohtumised

Veel uudiseid