• Laste ja perede heaolu arengukava
 • Lääne-Nigula valla arengukava
 • Tallinna Mustamäe linnaosa arengukava
 • Mustvee linna arengukava ja eelarvestrateegia 2013-2020
 • Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava
 • Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele”
 • Viimsi valla sotsiaal- ja rahvatervise arengukava
 • Viimsi valla munitsipaalhariduse arengukava
 • Lääne-Nigula valla arengukava
 • Aegviidu valla arengukava
 • Anija valla arengukava
 • Are valla arengukava
 • Jõgeva valla arengukava
 • Jõgeva valla terviseprofiil
 • Jõhvi linna arengukava
 • Keila valla arengukava
 • Kose valla arengukava
 • Kose-Uuemõisa piirkonna arengukava 2007-2013
 • Kõue valla arengukava
 • Maidla valla arengukava
 • Mõniste valla arengukava
 • Narva linna alushariduse arengukava
 • Narva koolivõrgu arengukava aastateks 2005-2010
 • Narva munitsipaallasteaedade arengukava
 • Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengustrateegia aastani 2010. Narva munitsipaalharidussüsteemi arenduse tegevuskava aastateks 2006-2008
 • Nõo valla arengukava
 • Padise valla arengukava ja üldplaneering (koostöös Entec AS)
 • Paide vanalinna arengukava 2020
 • Paide linna arengukava. Visioon aastani 2020. Tegevuskava 2007-2013. Ekspertanalüüs metoodilisest lähtekohast.
 • Paikuse valla arengukava
 • Paldiski linna arengukava
 • Prangli saare arengukava
 • Põhja-Tallinna arengukava
 • Põltsamaa linna arengukava
 • Pärnu linna arengukava
 • Rae valla arengukava
 • Rae valla haridusvõrgu arengukava 2010-2020
 • Sillamäe arengukava
 • Sindi linna arengukava
 • Strateegia “Tartu 2030″
 • Strateegia ”Tallinn 2030”
 • Tallinna arengukava 2009-2027
 • Tallinna Lasnamäe linnaosa arengukava Strateegia 2021 ja tegevuskava 2008-2013
 • Tallinna linna arengustrateegia 2025
 • Tallinna linna Kristiine linnaosa arengukava
 • Tartu linna arengustrateegia 2012
 • Tartu linna ettevõtluse arengukava 2007-2013
 • Tartu lasteaed Triinu ja Taavi. Aregukava 2008-2013
 • Tartu munitsipaalõppeasutuste süsteemi arengukava aastateks 2008-2013. Olukorra ülevaade
 • Tartu kesklinna arengustrateegia
 • Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2025
 • Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2020
 • Tartu linna arengukava
 • Tartu valla arengukava
 • Valga linna arengukava
 • Vihula valla arengukava
 • Viimsi valla arengukava
 • Viimsi valla kooli- ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava
 • Viljandi linna arengukava
 • Vormsi valla arengukava
 • Võru linna arengukava