• Tartu linnapiirkonna jätkusuutlik arengustrateegia 2015-2020
 • Tallinna Linnatranspordi AS arengukava
 • Tartu linnapiirkonna jätkusuutlik strateegia
 • Otepää piirkonna – Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste valla- avalike teenuste kaardistamine
 • Kolme omavalitsuse – Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla – võrdleva uuringu koostamine ning ühinemise analüüs
 • Hiiumaa arengustrateegia
 • Tartumaa arengustrateegia 2030+
 • Elva puhkepiirkonna strateegia
 • Tartu regiooni ettevõtluse tugistruktuuride koostöö tegevuskava
 • Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava
 • Pärnumaa arengustrateegia 2030+
 • Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014″ ja rakendusplaan (Geomedia osales konsortsiumis)
 • Saare maakonna geopargi strateegia
 • Jõgevamaa arengustrateegia
 • Via Hanseatica arenguvööndi strateegia Eestis
 • Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia koostamine – tööjõu ja tööturu uuring
 • Pärnumaa arengustrateegia 2020+
 • SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu strateegia 2020
 • Ida-Viru maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering
 • SA Lõuna-Eesti Turism institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine
 • Valgamaa arengustrateegia 2010+
 • Ida- Virumaa arengukava 2004+
 • Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti ettevõtluse toetamise strateegiad. Lõpparuanne
 • Tartumaa arengustrateegia
 • Kagu-Eesti turismi arengustrateegia ja -kava aastani 2006. Valgamaa
 • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA strateegia aastateks 2002-2005
 • Via Hanseatica arengustrateegia
 • Arengustrateegia “Vooremaa 2010″
 • Development Strategy of South-Estonian tourism till 2010
 • Lõuna-Järvamaa omavalitsuste ühisarengukava