Rivo Noorkõiv.

Tegevusvaldkonnad:

– Rivo Noorkõiv on sündinud 1955. aastal Valgas.
– Lõpetanud Tartu Ülikooli inimgeograafia eriala 1979. aastal, teadusmagister 2002.
– Peale ülikooli töötanud Mainoris ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis teadurina.
– 1988-1992 Teadus- ja Arendusfirma Regio tegevdirektor.
– 1992-1996 EV Sotsiaalministeeriumis ministri nõunik.
– 1996-1998 EKE ARIKO Tartu osakonna juhataja.
– Praktiseeriva konsultandina alustas tööd 1996. aastal.
– Alates 1998 Geomedia konsultant ja juhatuse esimees.
– Külalislektor Tallinna Pedagoogikaülikoolis.
– Täiendanud ennast USAs, Soomes ja Rootsis.
– Aastast 2002 teadusmagister inimgeograafia erialal.

Hobideks on kunst, maakaardid ja matkamine.