Tegevusvaldkonnad:

  • konsultatsioon ja koolitus strateegilise planeerimise, organisatsiooni arendamise ja muutuste juhtimise alal;
  • regionaalareng ja regionaalne planeerimine;
  • era- ja avaliku sektori arengudokumentide koostamine;
  • uuringute metodoloogia ja metoodika;
  • projekti kirjutamine ja projektijuhtimine.

- Rivo Noorkõiv on sündinud 1955. aastal Valgas.
- Lõpetanud Tartu Ülikooli inimgeograafia eriala 1979. aastal, teadusmagister 2002.
- Peale ülikooli töötanud Mainoris ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis teadurina.
- 1988-1992 Teadus- ja Arendusfirma Regio tegevdirektor.
- 1992-1996 EV Sotsiaalministeeriumis ministri nõunik.
- 1996-1998 EKE ARIKO Tartu osakonna juhataja.
- Praktiseeriva konsultandina alustas tööd 1996. aastal.
- Alates 1998 Geomedia konsultant ja juhatuse esimees.
- Külalislektor Tallinna Pedagoogikaülikoolis.
- Täiendanud ennast USAs, Soomes ja Rootsis.
- Aastast 2002 teadusmagister inimgeograafia erialal.

Hobideks on kunst, maakaardid ja matkamine.