• Haldusreformi teoreetiliste mudelite võrdlusanalüüs Pärnumaal
 • Kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste nõustamine: Lääne-Nigula vald, Noarootsi vald, Kullamaa vald, Martna vald, Nõva vald, Lihula vald, Koonga vald, Hanila vald, Varbla vald, Viljandi linn, Viljandi vald, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Puurmanni vald, Pajusi vald, Paide vald, Roosna-Alliku vald, Paide linn, Imavere vald, Kõo vald, Võhma linn, Hummuli vald, Tõrva vald, Põdrala vald, Helme vald, Taheva vald, Karula vald, Tõlliste vald, Õru vald, Tõrva linn, Otepää vald, Sangaste vald, Luunja vald, Mäksa vald, Võnnu vald, Meeksi vald, Haaslava vald, Vihula vald, Haljala vald, Kadrina vald, Urvaste vald, Kanepi vald, Ahja vald.
 • Kohalike omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat
 • Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemisläbirääkimiste konsulteerimine
 • Palupera valla, Puka valla, Sangaste valla ja Õru valla ühinemise võimalikud
  aspektid maalise omavalitsuse kujundamiseks
 • Tõrva linna,Helme valla, Hummuli valla ja Põdrala valla rahvastiku arengu ja rahandusliku olukorra üldtrendid

http://www.helme.ee/userfiles/uhinemise_ettevalmistamine/KOV %C3%BChinemine Valgamaal. Rahvastik ja rahandus H+H+P+T_.pdf

 • Tõrva linna, Helme valla, Hummuli valla ja Põdrala valla ühinemispiirkonna sotsiaalvaldkonna profiil

http://www.helme.ee/userfiles/uhinemise_ettevalmistamine/Sotsiaalia profiil  H H P T yhinemine Valgamaal. Final.pdf

 • Järvamaa kohalike omavalitsuste võimalik ühinemisläbirääkimiste konsultatsioon
 • Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemisläbirääkimised
 • Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühinemisläbirääkimise konsultatsioon
 • Viljandi linna ja Viljandi valla ühinemisarutelu (2014-2015) – Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühinemisega kaasnevate finantsmõjude hindamine
 • Läänemaa kohalike omavalitsuste ühinemise konsultatsioonitöö - Lääne-Nigula valla moodustamine (2013)
 • Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat (2013)
 • Arengukava. Kose ja Kõue valdade ühinemise ettevalmistamine
 • Ida-Virumaa Kiviõli regiooni omavalitsuste (Lüganuse, Maidla,Püssi) ühinemiseelse uuringu läbiviimine
 • Jõgeva linna ja Jõgeva valla omavalitsusüksuste ühinemise või muu haldusintegratsioonivormi rakendamise mõju uuring
 • Kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid, Järvamaa pilootuuring
 • Kuusalu ja Loksa valdade ühinemine. Lähteolukorra kirjeldus
 • Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele (kuue aastatel 1996-1999 ühinenud omavalitsuse näitel)
 • Otepää valla, Palupera valla ja Valgjärve valla ühise arengukava lähtetekst
 • Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla omavalitsusüksuste ühinemise mõjude finantsanalüüs
 • Uuringute koostamine Võru piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks