Kohalike omavalitsuste ühinemisuuringud.

http://www.helme.ee/userfiles/uhinemise_ettevalmistamine/KOV %C3%BChinemine Valgamaal. Rahvastik ja rahandus H+H+P+T_.pdf

http://www.helme.ee/userfiles/uhinemise_ettevalmistamine/Sotsiaalia profiil  H H P T yhinemine Valgamaal. Final.pdf