Veiko Sepp.

Tegevusvaldkonnad:

– Veiko Sepp on sündinud 1972. aastal Raplas.
– Lõpetas Tartu Ülikooli geograafia eriala 1994. aastal.
– Geograafiamagister inimgeograafia erialal 1999. aastast. 1999 – 2005 TÜ Geograafia Instituudi doktorant, doktoritöö teemaks “Pluralism perifeerses geograafias: sotsiaalsed teooriad, abstraktsed ruumimõisted ja geograafiline praktika. Kolm uurimust Eesti maakondadest haldusreformi kontekstis”. (vt. http://www.kirj.ee/trames/trames-2006-4-1.pdf). Erialaselt täiendanud ennast Lundi, Helsingi ja Oulu ülikoolide juures.
– Töötanud 1994-1996 EV Põllumajandusministeeriumis regionaalpoliitika spetsialistina.
– 1996-1997 reklaamiagentuuri Bates Saatchi&Saatchi Eesti meediajuht.
– 1997-2000 AS Tartu Raadio turundusjuht.

– 2002-2003 ETF grandi 5231 “Eesti maakondade mitmesest ülesehitusest: ruumilis-kontseptuaalne lähenemine” täitja.

– 2003-2004 Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia projektijuht ja analüütik.

– 2005 Meediaagentuuri Inspired Communication analüütik-planeerija.
– Alates 2005 juunist Geomedia analüütik.

Hobideks korvpall, Tartu ja teadus.