Tegevusvaldkonnad:

  • maakondade uuringud, kvalitatiiv- ja kompleksuuringud
  • kohaliku arengu hindamise metoodikad
  • kohaliku omavalitsuse arengudokumentide koostamine

- Veiko Sepp on sündinud 1972. aastal Raplas.
- Lõpetas Tartu Ülikooli geograafia eriala 1994. aastal.
- Geograafiamagister inimgeograafia erialal 1999. aastast. 1999 – 2005 TÜ Geograafia Instituudi doktorant, doktoritöö teemaks “Pluralism perifeerses geograafias: sotsiaalsed teooriad, abstraktsed ruumimõisted ja geograafiline praktika. Kolm uurimust Eesti maakondadest haldusreformi kontekstis”. (vt. http://www.kirj.ee/trames/trames-2006-4-1.pdf). Erialaselt täiendanud ennast Lundi, Helsingi ja Oulu ülikoolide juures.
- Töötanud 1994-1996 EV Põllumajandusministeeriumis regionaalpoliitika spetsialistina.
- 1996-1997 reklaamiagentuuri Bates Saatchi&Saatchi Eesti meediajuht.
- 1997-2000 AS Tartu Raadio turundusjuht.

- 2002-2003 ETF grandi 5231 “Eesti maakondade mitmesest ülesehitusest: ruumilis-kontseptuaalne lähenemine” täitja.

- 2003-2004 Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia projektijuht ja analüütik.

- 2005 Meediaagentuuri Inspired Communication analüütik-planeerija.
- Alates 2005 juunist Geomedia analüütik.

Hobideks korvpall, Tartu ja teadus.