Analüüsid ja küsitlused.

Geomedia logo

Jõhvi valla eelarve prognoos 2009-2013

Geomedia logo

Elva puhkepiirkond ja selle külastatavus. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus eile, täna ja homme

Geomedia logo

Viimsi valla elukeskkonna uuring 2005,2009

Geomedia logo

Koolitusfirmade/koolitajate uuring.Aruanne

Geomedia logo

STRATEEG- Helsingi ja Tallinna metropoliregioonide arendamine

Geomedia logo

Tallinna linna rahvastikuprognoosi aastani 2030

Geomedia logo

Tallinna linna, Harju-ja Rapla maakonna arengudokumentide võrdlev analüüs

Geomedia logo

Uuringu ja analüüsi koostamine Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ja Eesti omavalitsuste koostöökogemustest

Geomedia logo

Viimsi valla ettevõtluse ülevaade 2002-2005

Geomedia logo

Viimsi valla rahvastikuprognoos 2030

Geomedia logo

Ühtse Otepää koostööpiirkonna loomine: omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste osutamine

Geomedia logo

Maa-apteeki omavate kohalike omavalitsuse juhtide küsitlus

Geomedia logo

Maa-apteekide kasumlikkuse ja majandusliku toimetuleku küsitlus

Geomedia logo

Rae valla üldhariduskoolide õpilaste küsitlus

Geomedia logo

Tartu Suvekülastaja 2010

Geomedia logo

Viimsi valla elukeskkonna uuring

Geomedia logo

Elva puhkepiirkonna külastatavusuuring. Raport

Geomedia logo

Kohaliku omavalitsuse üksuste ametnike pikaajalise koolitusvajaduse uuring

Geomedia logo

Rae valla rahvastikuprognoos 2007-2025

Geomedia logo

LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele strateegiate ja tegevuskavade eksperthinnanguid

Geomedia logo

Regionaalsete kompetentsivõrgustike ja tööstusparkide arendamise meetme ettevalmistus

Geomedia logo

Linna ja valla arengukavade integratsioonialaste meetmete analüüs

Geomedia logo

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendusel riikliku keskkonnaprogrammi ja Euroopa Liidu struktuurpoliitika vahenditest teostatud keskkonnaprojektide analüüs

Geomedia logo

Lõuna-Eesti institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine ja SA Lõuna-Eesti Turism haldussuutlikkuse suurendamine