Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava “Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi